8.B zvelebovala okolí školy (72 hodin dobrovolnických prací)

Třída byla rozdělena na 3 části. Tři děvčata pomáhala již tradičně třídě 3. A při výrobě keramických pítek pro ptáčky ve školní zahradě.

Kluci pracovali pod vedením p. učitele Macháčka velmi tvrdě. Před školou bude p. Uličným instalována geologická expozice – balvany z okolí Kouřimi. Na tu bylo potřeba připravit místo. Kluci „odbagrovali“ a odvezli hlínu z půlkruhu ve velikosti 7m průměru. Práce to byla náročná, dokázali, že jsou „chlapi“.

Dívky obnovily malbu na školním parkovišti v zahradě. Pedagogové si tedy opět mohou vybrat, zda zaparkují na místě „bugatti, jaguár, BMW…“. I děvčatům se práce velmi zdařila. Okolí školy bude zase krásnější.

Marie Bílková

Fotky ke zhlédnutí