Jak se orientovat ve světě médií

Devátý roční absolvoval 17. 12. mediální workshop zaměřený na umění rozlišovat v médiích (tištěných i internetových) dezinformace, jak hledat pravdivé zdroje, jak pracovat s textem, vše na praktických příkladech z mediálního světa. Podobný program čeká 27. 1. 2020 i osmičky.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Marie Bílková