Jak současná situace ovlivnila můj život

Jak současná situace ovlivnila můj život

„Situace, která nás potkala, s sebou přinesla velké změny. Ať už je to nošení roušek, dodržování přísných hygienických návyků, učení se na dálku, odloučení od přátel a v neposlední řadě uzavření v domech či bytech s rodinou.“ To je začátek textu jednoho osmáka. 8. B a 9. A psala úvahy na toto téma. A mnohé velmi pěkné. Zde si některé můžete přečíst.

Příspěvek vytvořila Marie Bílková.