Malujeme okna, budou Vánoce!

3. 12. malovaly děti od 5. do 9. ročníku okna u šaten. Vznikly pěkné vánoční motivy, které celou školu ladí do vánoční atmosféry. Mezi všemi obrázky ocenil pedagogický sbor – porota- nejvíce malbu dětí z 5. B – kapříci, 7. B – větvička s dárky a 6. A – sněhulák se žlutým kloboukem. Všichni malíři dostali malou sladkou odměnu.

Foto ke zhlédnutí