Výuka Tv na golfovém hřišti

Na podzim opět chodili žáci naší školy do Molitorova na golfové hřiště, kde
se pod vedením zkušených instruktorů seznamovali s tímto krásným sportem. Foto zde.

Více zeleně s 9. B

V pátek  15. 10. 2021 se naše 9. B sešla, aby přiložila ruce k dílu v  projektu 72 hodin dobrovolnických prací. Náš projekt nesl název „Více zeleně“.  Oblékli jsme modrá projektová trička, výstražné vesty a pracovní rukavice a vyrazili jsme sázet ovocné stromy podél silnice z Kouřimi na Dobré Pole, přitom jsme vysbírali i odpadky. Celá akce se uskutečnila za odborné a materiální podpory MěÚ Kouřim.

Na konci nás čekala nemalá odměna, a to opékání buřtů a sladkosti, které pro nás obstaral MěÚ Kouřim. Celý projekt nám paní učitelka Hrebíčková důkladně zdokumentovala. Hlavní je, že to bylo pro dobrou věc, kde jsme si i užili společně ranec srandy.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Pomůcky do chemie a přírodopisu

I projekt 8. A se jmenoval “Děti dětem”. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. První skupina pracovala venku a snažila se zvelebit prostor pro děti u školní družiny

Druhá skupina vyráběla učební pomůcky – pexesa a domina – do předmětů přírodopisu a chemie.         8. A

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Čistička v Klášterní Skalici jako vyměněná

Celkem 25 dětí z 6. B se podílelo na výtvarné úpravě fasády ČOV v Klášterní Skalici. Druhou část práce děti odvedly 15. 10. (poprvé zde malovaly 1. 10.), v den, kdy probíhá celostátní akce 72 hodin dobrovolnických prací. Cílem bylo zkrášlit budovu čističky, která se nachází v procházkové zóně za obcí. Tématem se stal rybník plný života, děti kreslily ryby, žáby, vodní ptáky, brouky, rostliny a nezapomněly ani na ochránce rybníka – vodníka s hrnečky (asi dušičky ekologických barbarů). Oba dny malování se vydařily, poprvé bylo slunečno, podruhé sice pod mrakem, ale nálada výborná a svačinka od obce také. Podařilo se! Foto zde.

Projekt 72 hodin – 8.B – Dar přírodě

Žáci třídy 8.B v rámci projektu 72 hodin vytvářeli vlastní plán činnosti s názvem Dar přírodě. Zaměření jejich aktivit bylo veskrze ekologického charakteru. První hodinu připravovali podklady k tématu ochrany přírody. Koncipovali důvody, proč máme chránit životní prostředí, jaký je přínos stromů. Po druhé hodině vyšli společně s třídou 8. C do areálu Staré Kouřimi a sbírali odpadky.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.