Úspěch v Souboji čtenářů Letošní 6. B se zapojila do tradiční čtenářské soutěže Souboj čtenářů, kterou pořádá Svět knihy. Do hodnocení postoupilo 88 škol, naši šesťáci se umístili na krásném 10. místě. O co se jedná? Mezi děti je rozděleno 5 titulů po 5 knihách, které si škola zakoupila v rámci soutěže. Všechny třídy mají tedy stejné čtení. Děti … Číst dál

Den Země, aneb o hodných dětech a osmi smutných pytlech

Žáci 2. B a 4. A ZŠ Miloše Šolleho se ku příležitosti Dnu Země zúčastnili projektu Ukliďme svět. Akce dostala krásný název Kouzelný Strašík, což napovídá, že se snažili nejen Strašík, ale i jeho okolí zbavit všeho, co do přírody nepatří.

Ráno jsme se všichni sešili ve škole, děti byly rozlosované do týmů tak, aby spolupracovaly oba ročníky dohromady a formou kvízu se naučily, nebo si spíše zopakovaly, do kterých kontejnerů třídíme různé druhy odpadu. Potom jsme si rozebrali rukavice a pytle na odpadky a mohli se vydat na cestu za posláním. Naše kroky vedly přes Bukačov na Strašík k rybářské chatě. Cestou děti nejen sbíraly v týmech odpadky, ale také plnily zábavné úkoly a odpovídaly na otázky s tajenkou. Projevily velký zájem o úklid přírody. Doslova prolézaly široké okolí cesty, nebály se slézat stráně nebo vylézat kopce pro odhozenou petku, igeliťák, plechovku nebo jiný nepořádek. Po posílení u rybářské chaty jsme si cestu prodloužili a šli jsme uklízet přes lávku do lesa, k Libušinu jezírku a přes louku zpět ke Kouřimce a ke skále.

Akce byla velice úspěšná. Okolí našeho města jsme zbavili více než 8 pytlů odpadků. Za jejich odvoz děkujeme paní Haně Černé a technickému úseku města Kouřimi. Nakonec jsme si  za odměnu za skvělou práci opekli buřty na zahradě místní fary. Za zázemí a přípravu ohně děkujeme paní Janě Moskalové ze spolku Rozmarýna.

Na této akci se děti naučily, že je důležité vážit si přírody a chránit ji. Nechceme na procházkách koukat na smetiště kolem cest, chceme se kochat krásnou a čistou planetou.

Na závěr připojujeme přání nejen za  naše žáčky, ale za  všechny děti: Mějte přírodu rádi a noste si odpadky do svých popelnic, příroda není popelnice, i když jí bohužel někdy připomíná.

Třídí učitelky 2. B a 4. A

Foto zde:

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY / ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ROK 2022/2023

Pouze pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

zapis_do_zs

zadost o prijeti-cs

ЗАРАХУВАННЯ ДО
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 2022/2023 р.

Лише для дітей, яким надано тимчасовий захист у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні.

заяву про вступ

зарахування до початкової школи

V rámci akce Den Země se spojily třídy 7.B a 5.C, aby svou prací pomohly ke zlepšení okolí naší školy.

Kluci uklidili atrium a přilehlé části školy. Pod vedením pana učitele Pražáka si zkusili vytvořit model

letadla a páťáci si tak mohli zkusit, co je čeká na 2. stupni v rámci pracovní výchovy.

Děvčata se ujala prací na školní skalce. Během dopoledne byla vyčištěna velká část porostu a

uklizeno okolí skalky. V plánu je i návrh jednotlivých částí skalky, které by patřily jednotlivým třídám.

Foto zde:

26.4.2022 se konal Den Země,
třídy 3.B a 4.B společně prošly za velmi pěkného počasí naučnou stezku č.V
Kouřimské mlýny směrem na Toušice,
kde si prohlédli Muzeum stejnokrojů. Foto zde.

 

Z Žabonos do Bošic

Během Dne Země putovala 6. B po turistické trase z Žabonos do Bošic a nejen že se těšila z krásy přírody, ale sbírala zde i odpadky. Posbírala celkem 17 kilogramů nepořádku. Bohužel děti zjistily, že podél cesty se nachází několik větších skládek, na které by byla potřeba technika, ne dětské ruce. Foto zde: https://eu.zonerama.com/ZSMiloseSollehoKorim/319556