Akce školy

Akce v aktuálním měsíci

2. 9.přivítání žáků 1. tříd na MěÚ 1. A, 1. B, 1. C - 8.30
3. 9.třídní schůzka 17.00 – 3. A
5. 9.ukázky Taekwon-Do pro 1. stupeň v 9.25
6. 9.adaptační program pro 1. třídy: 1. A – 7.50 – 8.35 1. B – 8.40 – 9.25 1. C – 9.40 – 10.25
12. 9.třídní schůzka 17.00 – 1. třídy, 5. B
16. 9.exkurze ZOO Praha – 3. A, 3. C
20. 9začíná plavání 2. B, 3. C (Kolín)
30. 9. – 9. 10.Sběr starého papíru

Akce pro kalendářní rok 2018/2019