Akce školy

Akce v aktuálním měsíci

Září 2021
1. 9.přivítání žáků 1. tříd společně s vedením města v areálu školní
zahrady – 8.00
10. 9.začíná plavání 3. A, 4. A (Kolín)
13. 9.letové ukázky dravců: 9.00 – 1. st., 10.00 – 2. st., 45 Kč
16.9.1 100 let od úmrtí sv. Ludmily – pořad ve spolupráci s pedagogickým centrem Arcibiskupského paláce Praha:
3. – 5. tř. 9.00 – 10.30
6. – 7. tř. 10.30 – 12.00
8. – 9. tř. 13.10 – 14.40
29. 9. – 6. 10.Sběr starého papíru
27. 9.ředitelské volno, ŠD a ŠK mimo provoz

Akce pro kalendářní rok 2020/2021