ORGANIZACE VÝUKY 

14. – 23. 10. 2020

Dle usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření vláda omezuje ode dne 14. 10. do 1. 11. 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. 

Rovněž se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školní družině a školním klubu.

Ve dnech 14. – 23. 10 2020 bude výuka probíhat distančním způsobem (on-line, e-mailem, telefonicky nebo v listinné podobě). 

Podrobné informace naleznete na třídních stránkách.

Školní jídelna přerušuje na tyto dny provoz.

V žádosti o ošetřovné nebude třeba potvrzení školy o tom, že je uzavřená – postačí čestné prohlášení.

V týdnu od 26. do 30. října mají všichni žáci prvního i druhého stupně prodloužené podzimní prázdniny.

Kamenná historie Kouřimi

První říjnové odpolední vyučování měli žáci 9. ročníku možnost vrátit se zpátky v čase a poznat geologickou historii Kouřimi.  A to díky přednášce RNDr. Uličného, autora geoexpozice před naší školou, který žákům ukázal, jaké poznatky o době dávno minulé jsou ukryty v jednotlivých vystavených horninách a jaké je jejich chemické složení. Žáci mohli vidět nejen sílu neživé přírody, ale i pozůstatky činnosti organismů, žijících původně v těchto místech.

Geoexpozice je zajímavým výukovým prvkem nejen pro nadšence z oboru geologie, ale i pro všechny, které zajímá i vzdálenější historie Kouřimska.

 

Zdeňka Kvasilová

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

                                         GOLFOVÝ  TURNAJ

Ve dnech 7. a 8. září se Kristýna, Andrea, Míša a Tonda ( zástupci z řad dětí I. stupně) zúčastnili celorepublikového  golfového turnaje v golfovém klubu Svratka.  Byly to krásné dva sportovní dny. Naše týmy bojovaly jako o život, přestože nám pravidelný trénink zastavila karanténa.

Všem dětem děkuji za perfektní reprezentaci školy a paní ředitelce za podporu a doprovod. Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Hana Kolpaková

Roušky budou povinné ve škole všude mimo třídy

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10.
9. uvnitř budov v celé České republice.

Opatření, které má platnost pro společné vnitřní prostory pro celou
Českou republiku, je Ministerstvem zdravotnictví koncipováno v duchu
opatření, které bylo ve školách avizováno v rámci manuálu pro společné
prostory. To znamená, že by se to nemělo týkat výuky ve třídách a
učebnách, ale mělo by to být nošení roušek uvnitř škol, to znamená na
chodbách. V podstatě v tom režimu, který jsme znali na jaře.

Žádáme rodiče, aby vybavili děti rouškami.

Děkujeme.


Základní škola Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín
Československé armády 626
28161 Kouřim
Tel.: 321 783 637
Mob.: 731 411 536