Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se koná v pondělí 12. 12. 2022 od
16:00 v budově 1. stupně, vchod ze zahrady. Rodiče dostanou informace o
průběhu zápisu, postupu při odkladu školní docházky a mohou se seznámit
s prostředím školy.

Za písemnictvím do Sázavy

Za písemnictvím do sázavského kláštera

Nedaleký sázavský klášter se stal cílem exkurze 7. B, která se uskutečnila 7. 11. Děti se seznámily s historií kláštera, s životem mnichů, pokochali se i restaurovanými malbami. Na závěr si vyzkoušely psaní staroslověnštinou, která se zde používala, a každý si své dílko i opečetil. Písařská dílna se všem líbila.

Foto zde:

Školní klub – 10.11.2022
,, Na svatého Martina krajina už usíná, bílá vločka padá k zemi, jak drahokam vybroušený.“
Podobně jako loni, ani letošní Martin nepřivezl sníh. Ale nám to nevadí, děti tvořily různé výrobky, které k svátku patří…..

Foto zde:

Dne 8.11.2022 žáci třídy IV.B navštívili Městskou knihovnu v Kouřimi, kde se seznámili s provozem místní knihovny….

Foto zde:

Sběr papíru

Sběr starého papíru a kartonu

Na přelomu září a října se konal již tradiční sběr starého papíru a kartonu. Podařilo se nám nasbírat téměř 8 tun. Peníze se použijí na adopci pandy červené v pražské ZOO. Za pandou a dalšími zvířaty se do ZOO Praha vydali na konci září nejlepší sběrači z minulého školního roku a zástupci z parlamentu. Tento školní rok pojede do ZOO Praha třída s největším množstvím sběru -přepočteno na osobu. Jeden sběr máme již za sebou, druhý se uskuteční na jaře. Šanci vyrazit na výlet nejen za pandou červenou mají rozhodně ještě všechny třídy.

Děkujeme všem, kteří se sběru starého papíru zúčastnili. Za velkou pomoc při nakládání sběru děkujeme také panu učiteli Pražákovi a chlapcům z 9.B a 7. tříd

vysledky_sber_2022

Foto: