Na základě nových opatření vlády budou všechny školy v příštích třech týdnech do 21.3. uzavřeny.

Ve dnech 1. – 19. 3 2021 bude výuka probíhat distančním způsobem
(on-line, e-mailem, telefonicky nebo v listinné podobě).

Podrobné informace naleznete na třídních stránkách.

Školní jídelna přerušuje na tyto dny provoz.

Vážení rodiče,

dle mimořádného opatření MZ Č.j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN se *od
pondělí 1. března 2021* všem osobám (žáci i dospělí) zakazuje pohyb a
pobyt ve všech vnitřních prostorech školy bez ochranných prostředků
dýchacích cest, kterými jsou:

▪ *respirátor nebo obdobný prostředek *(vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro
výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem
(např. FFP2/KN 95),

▪ *zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška) nebo obdobný
prostředek *naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky
(pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC

*To znamená, že bez chirurgické roušky nebo respirátoru nemohou žáci
vstoupit do školy.*

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-2.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf>

Organizace výuky od 8. 2. 2021 do 14. 2. 2021

pokračuje ve stejném režimu jako od 4. 1. 2021.

Prezenční výuka bude probíhat v prvních a druhých třídách,

ostatní ročníky budou na distanční výuce, informace obdrží prostřednictvím třídních stránek.

Vážení rodiče vycházejících žáků,

od 2. 2. 2021 si můžete telefonicky domluvit u výchovné poradkyně L. Niklové termín pro potvrzení přihlášky na střední školu.

Telefon – 720 500 449                     Mail – lenka.niklova@skolakourim.cz