Historie lékáren a výroby léků na Kuksu 25.5.2023

Historie lékáren a výroby léků na Kuksu 25.5.2023

Jak nejlépe porozumět významu chemie kolem nás? Jedině na vlastní kůži.

O tom se společně přesvědčili žáci 8.A  a 8.B při návštěvě hospitálu Kuks, jehož součástí je i expozice o historii lékáren a výrobě léků. Během prohlídky unikátní barokní lékárny s původním vybavením mohli žáci vidět, jak se léčivé látky skladovaly, připravovaly a distribuovaly pacientům. Nakonec si vlastnoručně vylisovali tabletku a vymodelovali pilulky.

Po prohlídce Kuksu následovala procházka do areálu Braunova Betlému – unikátní sochařské rezervace, která se řadí mezi špičku barokního sochařství.

Foto zde:

Svátek dětí 4.A

Ve 4. A jsme svátek všech dětí oslavili celodenní hravou pohodou, hromadou legrace, golfem a dobrým jídlem. Den rychle utekl, aniž bychom otevřeli pracovní sešit. Sen všech (většiny 😀) dětí !

Foto zde:

Karneval bude!

Karneval bude!

V zásmuckém klášteře 23. 5. proběhl pro 9. B workshop, který se týkal satirického karnevalu, jež se koná od roku 2012 v Praze v Den svobody a demokracie 17. listopadu. Karneval organizuje nezisková organizace Sametové posvícení a workshopem provázel právě jeden ze zástupců – Josef Koblic, lektor a výtvarník. V rámci workshopu děti diskutovaly o tématech, která zajímají mladou generaci, a na základě probíraných témat dostaly za úkol vymyslet satirické masky. Třída se rozhodla ztvárnit masky prakticky. Vtipně se pokusí vytvořit, jak budou žáci vypadat, pokud by se učili jen prostřednictvím medií bez učebnic. Podobný projekt absolvovala i 9. A a 9. C. Jedni se maskami poperou se závislostmi a druzí s týráním zvířat. Svůj průvod by chtěli deváťáci předvést ve městě i ve škole na konci června. V klášteře probíhala navíc velmi zajímavá výstava svítících objektů a loutek, která se dětem velmi líbila.

Foto zde:

Za historií do památníku bratří Mašínů v Lošanech

Za historií do památníku bratří Mašínů v Lošanech

Všechny devítky postupně jely na exkurzi do Lošan u Kolína, kde původně žila rodina Mašínova. Výstava připomíná nejprve slavného Josefa Mašína staršího, stal se legionářem v 1. světové válce a za 2. světové války vedl odboj, který nacisté nazvali Tři králové. Odboj byl nakonec potlačen a J.  Mašín popraven. V druhé části se nachází několik fotografií a dokumentů, které žákům přibližují život a působení synů J. Mašína staršího před jejich nejslavnější akcí. Bratři Mašínové za pomoci zbraní, ale i zabíjení utekli za komunismu v 50. letech za hranice na Západ. Jsou zde vidět autentické předměty jako pistole, fotografie, dobové dokumenty, které dokládají průběh této události. Poslední část expozice se věnuje jejich osudu po útěku do USA a také důsledkům jejich činů. Jsou zde vidět i dokumenty, které ukazují mezinárodní reakce na tento čin.

Celkově je expozice velmi poutavá a přináší základní informace spojené s osudy Mašínovy rodiny. Pro ty, kteří se zajímají o tuto dobu a boj proti komunistickému režimu u nás, je návštěva muzea téměř povinností. V muzeu provází průvodci, kteří zodpoví dotazy a poskytnou další informace.

  1. Maxian, T . Machka, V. Kulíšek a L. Latta 9. B

Foto zde:

Návštěva v Domově pro seniory u Pražské brány

Návštěva v Domově pro seniory u Pražské brány.
Dne 16. 5. jsme se vypravili s dětmi ze ŠD na návštěvu do Domova pro seniory u Pražské brány v Kouřimi.
Děti si připravily program s recitací básní a známé písně doprovázené na flétnu a kytaru, které si mohli všichni zazpívat .
Všem jsme popřáli hodně zdraví a předali přáníčka s motivem květiny.
Vystoupení se všem velice líbilo a děti byly odměněny potleskem.
Vychovatelky ŠD

Konference žákovských parlamentů 

Konference žákovských parlamentů 

Dne 24.5.2023 proběhla konference žákovských parlamentů na ZŠ v Chýni, které se účastnilo řada škol z celé republiky. Na akci bylo přihlášeno přes 150 účastníků. Z naší školy bylo delegováno celkem pět žáků a koordinátor parlamentu.
Program konference byl sestaven tak, aby byla inspirací jak pro začínající, tak i již zkušené parlamenty. Hlavním cílem konference bylo představení výstupů mezinárodního projektu „Implementace demokratického vzdělávacího prostředí a kompetencí pro demokratickou kulturu v mateřských a základních školách v České republice a na Islandu“.
Žáci  měli prostor pro prezentaci vlastních projektů a sdílení zkušeností.