Nabídka práce

  • Od 1. 12. 2019 přijmeme na poloviční úvazek školního psychologa.

Dále hledáme:

  • kvalifikovanou/ného vyučující/ho českého jazyka a dějepisu na 2. stupeň

  • kvalifikovanou/ného vyučující/ho na 1. stupeň

  • kvalifikovanou/ného asistentku/asistenta pedagoga na částečný úvazek

  • kvalifikovanou/ného vychovatelku/vychovatele do školního klubu na částečný úvazek