Zápis do 1. tříd

Pomůcky do 1.třídy

Seznam uchazečů přijatých 2024-2025

Organizace zápisu

Kritéria přijímání do 1. tříd 2024

Žádost o přijetí

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

зарахування до початкової школи 24

Zadost – Заява

 

 

 

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení rodiče předškoláků,

zápis do prvních tříd se bude konat v pátek 12. 4. 2024 v přízemí budovy prvního stupně Základní školy Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín od 13:00 do 17:00.

Zákonný zástupce přinese k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Pokud se nemůžete dostavit v uvedeném termínu,  lze přihlášku podat i jednou z těchto možností:

– datovou schránkou

– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce

– poštou

–osobním podáním do schránky umístěné u hlavního vchodu školy

Přihlášky budou přijímány ode dne 12. 4. 2024 a je nutné je doručit nejpozději do 30. 4. 2024.

Žádost o přijetí vyplní zákonný zástupce při prezenční formě zápisu na místě. Můžete si ji také stáhnout od 11. dubna 2024 z našich webových stránek nebo vyzvednout u schránky u hlavního vchodu školy v pondělí až pátek 8:00 – 17:00.

Pokud zákonný zástupce použije žádost vlastní, musí tato obsahovat náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 a § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Zákon správní řád.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, si žádost o odklad mohou rovněž stáhnout z našich webových stránek nebo vyzvednout u schránky u hlavního vchodu školy v pondělí až pátek 8:00 – 17:00. Přílohou žádosti musí být doporučení z pedagogicko psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žadatel o odklad zároveň podává žádost o přijetí.

Dětem, pro které naše škola není spádová, nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit přijetí. Doporučujeme podání přihlášky ve spádové škole.

Škola nebude organizovat zápis k základnímu vzdělávání výhradně pro cizince dle zákona č. 67/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zápis proběhne ve shodném termínu. Přílohou přihlášky (žádosti) uchazeče dle zákona Lex Ukrajina je

  • vízový doklad dítěte (kopie dokladu)
  • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
  • „potvrzení“ místa pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel

Mgr. Věra Kotrabová, řed. školy

V Kouřimi 3. 3. 2024