Zápis do 1. tříd

Kritéria aktuální přijímání do 1. tříd

Žádost o přijetí

Žádost o odklad povinné školní docházky

Seznam uchazečů přijatých 20222023

 

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče předškoláků,

zápis do prvních tříd se v případě příznivé epidemiologické situace bude konat v pátek 8. 4. 2022 v přízemí budovy prvního stupně Základní školy Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín od 13:00 do 17:00.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy. Přihlášku lze podat i jednou z těchto možností:

– datovou schránkou

– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce

– poštou

– případně osobním podáním do schránky umístěné u hlavního vchodu školy

Pokud to situace po ukončení mimořádných opatření dovolí, uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy.

Žádost o přijetí vyplní zákonný zástupce při prezenční formě zápisu na místě. Můžete si ji také stáhnout od 4. dubna 2022 z našich webových stránek nebo vyzvednout u schránky u hlavního vchodu školy v pondělí až pátek 8:00 – 18:00.

Pokud zákonný zástupce použije žádost vlastní, musí tato obsahovat náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 a § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Zákon správní řád.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, si

žádost o odklad mohou rovněž stáhnout z našich webových stránek nebo vyzvednout u schránky u hlavního vchodu školy v pondělí až pátek 8:00 – 18:00. Přílohou žádosti musí být doporučení z pedagogicko psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žadatel o odklad zároveň podává žádost o přijetí.

Dětem, pro které naše škola není spádová, nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit přijetí. Doporučujeme podání přihlášky ve spádové škole.

 

Mgr. Hana Borová, řed. školy                                                   Mgr. Věra Kotrabová, zást. řed.