Školní jídelna

 • vedoucí školní jídelny: paní Alena Pazderková
 • vedoucí kuchařka: paní Jaroslava Svobodová
 • kuchařka: paní Štěpánka Nováková
 • kuchařka: paní Monika Bohatová
 • kuchařka: paní Iveta Petrásková
 • tel: 321 783 635
 • Obědy je možné platit na účet školy: 171619457/0300
 • Odhlášení obědů je možné do 6:00 hodin konkrétního dne na tel.: 321 783 635 (záznamník, možno i zaslat SMS) nebo na e-mailové adrese: skola.obedy@seznam.cz
 • pokud nestihnete, je možné si do 11:00 hod donést jídlonosič, aby oběd nepropadl.
 • V případě nemoci je možné obědy odhlásit nebo oběd odnést v jídlonosiči domů pouze první den nemoci, v dalších dnech nemoci není možné obědy odebírat.
 • Vnitřní řád školní jídelny
 • Provozní řád
 • Spotřební koš
 • Označování alergenů

CENÍK OBĚDŮ

Od 1.2. 2012 cena oběda pro veřejnost46,- Kč
1. stupeň (1. – 4. ročník = žáci do 10-ti let)19,- Kč
2. stupeň (4. – 8. ročník = žáci do 14-ti let) 21,- Kč
3. stupeň (8. – 9. ročník = žáci 15 let a více) 22,- Kč
cizí strávník46,- Kč

JÍDELNÍČEK 17. 6. – 21. 6. 2019

JÍDELNÍČEK 24. 6. – 28. 6. 2019