Školní jídelna

  • vedoucí školní jídelny: paní Alena Pazderková
  • vedoucí kuchařka: paní  Iveta Petrásková
  • kuchařka: paní Štěpánka Nováková
  • kuchařka: paní Miriam Chobotská
  • kuchařka: paní Hana Ježíková
  • kuchařka: paní Soňa Jasanská
  • kuchařka: paní Jaroslava Mužlová
  • tel: 321 783 635
  • Obědy je možné platit na účet školy: 171619457/0300
  • Odhlášení obědů je možné do 6:00 hodin konkrétního dne na tel.: 321 783 635 (záznamník, možno i zaslat SMS) nebo na e-mailové adrese: skola.obedy@seznam.cz

pokud nestihnete, je možné si do 11:00 hod donést jídlonosič, aby oběd nepropadl.


CENÍK OBĚDŮ

Informační dopis pro zákonné zástupce dítěte

 


JÍDELNÍČEK 24. 6. – 28. 6. 2024

JÍDELNÍČEK 17. 6.- 21. 6. 2024