Školní jídelna

 • vedoucí školní jídelny: paní Alena Pazderková
 • vedoucí kuchařka: paní  Iveta Petrásková
 • kuchařka: paní Štěpánka Nováková
 • kuchařka: paní Miriam Chobotská
 • kuchařka: paní Hana Ježíková
 • kuchařka: paní Soňa Jasanská
 • kuchařka: paní Jaroslava Mužlová
 • tel: 321 783 635
 • Obědy je možné platit na účet školy: 171619457/0300
 • Odhlášení obědů je možné do 6:00 hodin konkrétního dne na tel.: 321 783 635 (záznamník, možno i zaslat SMS) nebo na e-mailové adrese: skola.obedy@seznam.cz
 • pokud nestihnete, je možné si do 11:00 hod donést jídlonosič, aby oběd nepropadl.
 • V případě nemoci je možné obědy odhlásit nebo oběd odnést v jídlonosiči domů pouze první den nemoci, v dalších dnech nemoci není možné obědy odebírat.
 • Vnitřní řád školní jídelny
 • Provozní řád
 • Spotřební koš
 • Označování alergenů

CENÍK OBĚDŮ

 


JÍDELNÍČEK  28. 11  – 2. 12. 2022

JÍDELNÍČEK 5. 12. – 9. 12. 2022