Erasmus+

Erasmus+ – projekt Udělejme svět dostupnějším

Dne 22.2.2022 podala naše škola žádost o schválení projektu Erasmus+ s názvem „Udělejme svět dostupnějším“, která nám byla v květnu téhož roku schválena a škola tak získala finanční podporu k realizaci stanovených aktivit. Náplní projektu byla účast pedagogických pracovníků na třech vzdělávacích kurzech v zahraničí a týdenní výjezd žáků do italské základní školy. V projektu jsme si stanovili tři cíle: zlepšit jazykovou kompetenci žáků v angličtině, zlepšit digitální kompetence jak žáků, tak učitelů, a zvýšit metodickou kompetenci učitelů. Díky jednotlivým mobilitám se nám tyto cíle podařilo naplnit. Tímto děkujeme Evropské unii za poskytnutí finanční podpory na realizaci našeho projektu.

 

 

Skupinová mobilita žáků – Itálie

V květnu se vybraní žáci 8. ročníků zúčastnili zahraničního výjezdu do Livorna v rámci programu Erasmus+. Zprávu z celého týdne si můžete přečíst zdeBěhem pobytu pracovali s italskými žáky na tvorbě online časopisu, ve kterém své zážitky společně zachytili – k nahlédnutí zde.

 

Kurz praktické španělštiny a využití ICT ve výuce – Španělsko

Intensive Spanish & ICT Tools for Teaching and Learning For Teachers and Educational Staff using Spanish as a Foreign Language

Ve dnech 23.10.-3.11.2023 jsem se zúčastnila kurzu zaměřeného na praktickou španělštinu a využití ICT ve výuce. Kurz se konal ve španělské Seville, konkrétně v jazykové škole CLIC. První část kurzu byla zaměřená na rozvoj jazykových dovedností, kde jsem kromě zlepšování španělštiny také čerpala inspiraci na nové aktivity do výuky od věčně usměvavé učitelky Maríi. Měla jsem možnost poznat studenty a kolegy z různých koutů světa – Švýcarska, Brazílie, Maroka, Slovinska nebo USA.

V druhé části kurzu jsme se s nadšeným učitelem Juanem věnovali využití ICT a digitálních nástrojů ve výuce. Vžili jsme se do role studentů a každý den plnili domácí úkoly – od natáčení videí, přes dabování pohádky po vymýšlení rozuzlení otevřených příběhů. Zkusili jsme si také, jakými způsoby můžeme do našich hodin zapojit umělou inteligenci – tvořili plány celých lekcí, konkrétní aktivity k zadaným tématům a podívali jsme se na to, jakým způsobem nám může umělá inteligence pomáhat s hodnocením. V průběhu kurzu jsme pracovali s různými programy – například jsme tvořili prezentace v Canvě, interaktivní nástěnky v Padletu, vymýšleli kvízy v Mentimeteru či natáčeli videa v aplikaci Flipgrid.

Juan nám také ukázal, jakými způsoby můžeme využít audiovizuální materiály v hodinách. Vyzkoušeli jsme si tak řadu aktivit, ve kterých obrázky a videa hrály hlavní roli. Poznatky získané v kurzu jsem sdílela s ostatními kolegy a začala je využívat ve vlastních hodinách.

Michaela Drahotová

 

 

Kurz kreativního využití digitálních nástrojů ve výuce – Malta

Creative Use of Digital Tools in the Classroom

V termínu od 23.10. do 3.11. 2023 jsem se zúčastnila kurzu Kreativní využití technologií ve výuce na Maltě. Kurz mi přinesl mnoho inspirace a motivoval mě k častějšímu využívání technologií ve vlastních hodinách. Kromě toho jsem měla možnost sdílet zkušenosti s ostatními, mnohdy i zkušenějšími kolegy, z různých států EU a rozvinout své dovednosti v cizím jazyce. Na kurzu nám byla představena spousta webových stránek, ze kterých můžeme jako učitelé čerpat inspiraci. Dále jsme si mohli zkusit nejrůznější aplikace a stránky zaměřené na ověřování znalostí žáků stylem soutěže, což je pro ně velmi motivující a záživné a způsoby využití videa ve výuce. Kurz měl pro mou učitelskou praxi velký přínos, po návratu z kurzu jsem získané znalosti sdílela s kolegy a vyzkoušela jsem mnoho aktivit ve vlastních hodinách.

Adéla Hamplová

 

 

Kurz Digitální vzdělávací nástroje pro začátečníky – Chorvatsko

Digital Education Tools for Beginners

Ve dnech 5.-10. 2. 2024 jsem se zúčastnila kurzu Digitální vzdělávací nástroje pro začátečníky v Chorvatském Splitu. Naše úžasná lektorka, nadšenec do ICT, Alenka Miljevič nás nejdříve seznámila se školstvím v Chorvatsku. Také jsme se hned druhé odpoledne vypravili do jedné z místních škol. Důkladně jsme si ji prohlédli, navštívili několik učeben, mluvili s dětmi i s panem ředitelem.

Po úvodním představení se účastníků kurzu prostřednictvím vlastních prezentací nás Alenka seznámila s aplikacemi Microsoft Word a PowerPoint, dokumenty Google a prezentací Google. Postupně jsme se učili používat Padlet a všechny jeho kreativní možnosti, TEDEd, seznámili jsme se s Bitmoji, Canvou, různými výukovými aplikacemi. Naše lektorka nám ukázala, jak vytvářet výuková videa a bohužel jen krátce také možnost využití umělé inteligence při přípravě výukových materiálů.  Kurz byl velmi intenzivní a zábavný, a především pro mou praxi velmi inspirující. Byla jsem seznámena s celou řadou webových stránek a aplikací, které mohu použít ve své praxi a které mohou zpestřit výuku. Bylo příjemné komunikovat celý týden v angličtině, jelikož jsme do Splitu přijeli z různých koutů Evropy –Portugalska, Rumunska, Belgie. Také vzájemná komunikace se všemi zúčastněnými byla inspirující. Velmi si vážím možnosti se kurzu účastnit. O získané poznatky jsem se podělila s kolegy a začala s jejich využíváním v praxi.

Martina Hampejsová