Projekt Se školou na golf

Naše škola je zapojena do projektu Se školou na golf. Byla by škoda nevyužít hřiště v blízkosti školy. Před pěti lety začala škola spolupracovat s golfovým klubem Molitorov. Žáci chodí v jarních a podzimních měsících trénovat v rámci hodin tělesné výchovy pod vedením profesionálních trenérů. Také můžou chodit zdarma na středeční podvečerní tréninky.

Golf je populární komplexní sport, díky kterému děti tráví společný čas na čerstvém vzduchu. Po svižné chůzi na hřiště se děti zábavnou formou učí techniky golfu, které rozvíjí motoriku těla, soustředění, seznamují se s pravidly, ale také se učí zdvořilému chování, které ke golfu patří.

Druhé a třetí ročníky mají navýšenou týdenní hodinovou dotaci tělesné výchovy (ze dvou hodin na tři). Hodiny využíváme k povinnému kurzu plavání a k výuce golfu.

První a čtvrté  ročníky mohou  využívat golfové hřiště a trenéry golfového klubu v hodinách tělesné výchovy fakultativně dle rozhodnutí rodičů.

http://www.seskolounagolf.cz/