Obědy do škol ve Středočeském kraji

Naše škola se opět zapojí do programu, který umožňuje bezplatné
stravování žákům, jejichž rodina se ocitla v tíživé finanční situaci.
Bližší informace najdete v přiloženém dopise.

Informační dopis pro zákonné zástupce – Obědy