Zásady ochrany osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů
Pokud jste naším žákem, zákonným zástupcem žáka  nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Za jejich ochranu zodpovídá naše škola tj. Základní škola Miloše Šolleho Kouřím, okres Kolín. Náš web je www.skolakourim.cz.

Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s nařízením  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení GDPR“.

Kdo je správce?
Správcem Vašich údajů je Základní škola Miloše Šolleho Kouřím, okres Kolín, Československé armády 626, Kouřim 281 61, dále jen „škola“.

Kontaktní údaje
Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: utnmps5, emailem na adrese reditelstvi@zsk.cz nebo poštou na adrese Základní škola Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín
Československé armády 626, 281 61 Kouřim. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Na školu je dále možné se obracet prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt na pověřence školy je poverenec@gepardservices.cz.

Jaké osobní údaje škola shromažďuje a proč je shromažďujeme
Škola zpracovává osobní údaje nezbytné pro svou činnost, tj. především výchovně vzdělávací činnost a chod školy v souladu s důvody uvedenými v čl. 6 odst. 1 písm. b)-f) Nařízení GDPR. V omezených případech na základě písemného souhlasu či výslovného písemného souhlasu subjektu údajů, jak je definováno Nařízením GDPR.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Podrobnosti o zabezpečení a ochraně osobních údajů se řídí Směrnicí na ochranu osobních údajů, která je k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci, jejich pravomoci se řídí Směrnicí na ochranu osobních údajů, která je k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

Předávání mimo ČR
Nepředáváme žádné osobní údaje mimo ČR, pokud by k tomu mělo dojít, vždy potřebujeme souhlas předem.

Návštěva webu školy
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies můžeme používat pro případ shromažďování dat ve formuláři komentářů a publikování vašich článků. V případě aktivního příspěvku v diskuzi na webu je IP adresa uživatele ukládána také do databáze konkrétního webu, a s tím i jméno a příjmení.

Poznámky
Když návštěvníci zanechávají na webu komentáře, shromažďujeme data uvedená ve formuláři komentářů a také adresu IP návštěvníka a řetězec agenta prohlížeče, který pomáhá detekci spamu a návštěvnosti webu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývané také hash), aby zjistil, zda jej používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš obrázek profilu viditelný pro veřejnost v souvislosti s vaším komentářem.

Média
Pokud na webové stránky nahráváte obrázky, měli byste se vyhnout nahrávání snímků s vloženými daty o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stahovat a extrahovat libovolná data o poloze z obrázků na webových stránkách.

Kontaktní formuláře
Soubory cookie
Pokud zanecháte komentář na našich stránkách, můžete se přihlásit k uložení svého jména, e-mailové adresy a webových stránek do souborů cookie. Ty jsou pro vaše pohodlí, takže nemusíte znovu vyplňovat své údaje, když necháte další komentář. Tyto cookies budou trvat jeden rok.

Pokud máte účet a přihlásíte se na tyto stránky, nastavíme dočasný soubor cookie, abychom zjistili, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a při zavření prohlížeče se vyřadí.

Když se přihlásíte, nastavíme také několik cookies pro uložení přihlašovacích údajů a možností zobrazení na obrazovce. Přihlašovací soubory cookie trvají dva dny a soubory cookie s možností zobrazení obrazovky vydrží jeden rok. Pokud vyberete možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se odhlásíte ze svého účtu, přihlašovací soubory cookie budou odstraněny.

Pokud článek upravíte nebo publikujete, uloží se do prohlížeče další soubor cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a jednoduše označuje ID příspěvku článku, který jste právě upravili. Vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z jiných webových stránek
Články na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (např. Videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová přesně tak, jako kdyby návštěvník navštívil další webové stránky.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat údaje o vás, používat soubory cookie, vložit další sledování třetí stranou a sledovat vaše interakce s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na tuto webovou stránku.

Analytics
Jak dlouho uchováváme vaše data
Pokud zanecháte komentář, komentář a jeho metadata zůstanou neomezeně dlouho. To je důvod, proč můžeme rozpoznat a schválit všechny následné komentáře automaticky místo toho, abychom je drželi ve frontu moderování.

Pro uživatele, kteří se zaregistrovali na našich webových stránkách (pokud existují), ukládáme také osobní údaje, které nám poskytnete, do svého uživatelského profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoli zobrazit, upravit nebo odstranit své osobní údaje (s výjimkou, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Správci webových stránek mohou tyto informace také vidět a upravovat.

Kde posíláme vaše údaje
Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Pokud máte účet na těchto stránkách nebo jste zanechali komentáře, můžete požádat o obdržení exportovaného souboru osobních údajů, které o vás máme, včetně veškerých údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o vymazání osobních údajů, které o vás máme. To nezahrnuje žádné údaje, které jsme povinni uchovávat pro administrativní, právní nebo bezpečnostní účely.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás.

  • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
  • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
  • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
  • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl i námitku proti zpracování.
  • Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
  • Právo na přenositelnost Vašich údajů můžete využít, pokud budete chtít přenést Vaše data k někomu jinému. Ve lhůtě 30 Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě.

Právo na výmaz
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Při uplatnění tohoto práva vymažeme veškeré vaše osobní údaje, pokud je nemusíme uchovávat dle jiného zákonného důvodu. V případě, že jsme vázáni zákonnou povinností, vymažeme údaje, na které se nevztahuje.  Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, kteří mají v souladu se Směrnicí na ochranu osobních údajů (k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy) přístup k Vašim osobním údajům, či kteří je zpracovávají,   jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.