Dokumenty

Dokumenty k projektům

Rozpočet školy na rok 2019-2021

Inspekční zpráva

Pedagogický sbor

Rozvrhy tříd

Kroužky

  • dokument ke stažení

Školní poradenské pracoviště

Školní řád

Školská rada 2019/2020

Výroční zpráva

Organizace školního roku

Žádost o uvolnění

Preventivní program školy

Zásady ochrany a zpracování OÚ