Parlament

Stanovy Školního parlamentu

1. zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 7.9.2021

Přítomni: Batelová, Frydrychová, Kaše, Mondschein, Černá, Neupauer, Kaňková, Maxian, Břečková, Vaňkovská, Kropáč, Bauhofer, Šedivý, Hříbek

Omluveni: Douša, Pohořelá, Košťáková, Alexandrová, Moskala

Program jednání:

1) volba předsedy a místopředsedů

2) volba zapisovatelů a spojky

3) připraveny stanovy parlamentu

4) náměty pro vedení školy

 

Závěry:

Bylo zvoleno vedení parlamentu

PŘEDSEDA:  BAUHOFER Zoltán

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ: VAŇKOVSKÁ Klára, MAXIAN Filip

Zapisovatelé: Břečková Klára, Frydrychová Kristýna

Spojka mezi členy parlamentu: Pavel Hříbek

Bylo usneseno:

 • Každá třída obdrží po jednání parlamentu zápis z jednání, který přednese ve své třídě člen parlamentu.
 • Po prvním setkání v novém školním roce představí členové parlamentu aktuální cíle a stanovy parlamentu. Dostanou je vytištěné k dispozici.
 • Veškeré informace jsou na nástěnce parlamentu – proti třídě 8.B. Případné konzultace domluvte s paní učitelkou Benešovou.
 • Zasedání parlamentu probíhá ve třídě 8.B. Termíny budou sděleny předem a budou uveřejněny na nástěnce parlamentu.
 • Schránka důvěry slouží k shromažďování podnětů – je umístěna pod nástěnkou parlamentu.
 • Návrhy jednotlivých tříd shromáždí členové parlamentu a předloží na nejbližším jednání parlamentu.

 

2. zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 21.9.2021

Přítomni: Alexandrová, Batelová, Frydrychová, Košťák, Mondschein, Černá, Neupauer, Košťáková, Maxian, Břečková, Vaňkovská, Kropáč, Bauhofer, Šedivý, Moskala

Omluveni: Douša, Pohořelá, Kaňková, Hříbek

Program jednání:

1) kontrola úkolů z minulého zasedání parlamentu

2) příprava plánu na říjen

3)  náměty z jednotlivých tříd pro vedení školy, prezentace a diskuse nad problémy ve škole

Závěry:

 • Je třeba u třídních učitelů zajistit, aby členové parlamentu mohli předat informace ve své třídě – v rámci hodiny třídního učitele, případně v rámci hodiny OV

Bylo usneseno:

 • Členové parlamentu seznámí svou třídu s výsledky jednání parlamentu
 • Návrhy jednotlivých tříd:
 • oblast školní jídelny
  • jako vhodné považujeme modernizaci systému v jídelně – zejména v oblasti objednávání a odhlašování obědu elektronicky
  • dosáhnout možnosti výběru ze dvou jídel
  • upozornění na nedodržení hygienických standardů – opakující se problém – vlasy v jídle

 

 • automaty na potraviny – zajistit funkční automaty na peníze, větší nabídka sortimentu

 

 • toalety – doplnit zásobníky toaletního papíru ke každému záchodu, zajistit klíče k  WC a dostatek toaletního papíru

 

 • volitelné jazyky – větší nabídka v rámci výuky – Fr., RJ, Šp.

 

 • umožnit pořádání akcí – Mikuláš, školní akademii

Další body programu:

 • Návrhy spaní ve škole – nutné řešit s třídním učitelem

 

Problémy s autobusy – nutné se obrátit na poskytovatele autobusové dopravy – OAD Kolín – služba PID, ideálně skrze starosty OÚ

 

3. zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 5.10.2021

Přítomni: Alexandrová, Batelová, Frydrychová, Košťák, Mondschein, Černá, Neupauer, Košťáková, Maxian, Břečková, Vaňkovská, Šedivý, Moskala, Pohořelá, Kaňková

Omluveni: Douša, Hříbek, Kropáč, Bauhofer

Program jednání:

1) kontrola úkolů z minulého zasedání parlamentu – splněno vše zadané

2) příprava plánu na říjen a listopad – domluva ohledně možné změny termínu jednání – přesun na čtvrtek – bude ještě řešeno

3) prezentace informací o činnosti školních parlamentů v jiných školách, prezentace Centra pro demokratické učení

4) domluva na pozvání paní ředitelky v termínu 19.10.2021

5)  předány nové náměty z jednotlivých tříd pro vedení školy, prezentace a diskuse nad problémy ve škole

 

Závěry:

Konzultace ohledně návrhu charitativního projektu naší školy: VÁNOČNÍ NADÍLKA PRO BABIČKY A DĚDEČKY z domova důchodců – domluvena realizace napříč celou školou – detaily budou dořešeny na příštím jednání parlamentu

 • Členové parlamentu budou nápad prezentovat ve třídách (6. třídy – pro 1. třídy, 7. třídy – pro 2. třídy, 8. třídy – pro 3. a 4. třídy, 9. třídy pro 5. třídy)

 

Bylo usneseno:

 • Členové parlamentu seznámí svou třídu s výsledky jednání parlamentu
 • Na příštím jednání předseda parlamentu seznámí vedení školy s dosavadní činností parlamentu

 

4. zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 19.10.2021

Přítomni: Douša, Alexandrová, Paluv, Batelová, Frydrychová, Košťák, Mondschein, Černá, Maxian, Břečková, Vaňkovská, Šedivý, Moskala, Pohořelá, Kaňková, Kropáč, Bauhofer

Omluveni: Hříbek, Košťáková, Neupauer

Hosté: Mgr. Hana Borová, paní ředitelka

Program jednání:

1) kontrola úkolů z minulého zasedání parlamentu – splněno vše zadané

2) příprava plánu na listopad 2021 – hlasováním potvrzen termín – v úterý 1X za 14 dnů

3) pozvání paní ředitelky na jednání parlamentu– prezentace činnosti paramentu, stanovy a cíle a reflexe paní ředitelky, pravidelnost setkání – paní ředitelka bude zvána každou čtvrtou schůzku

4) řešeny témata školní jídelna a automaty na svačinu na mince, akce pro seniory, Mikulášská

5)  předány nové náměty z jednotlivých tříd pro vedení školy, prezentace a diskuse nad problémy ve škole

Paní ředitelka shrnula:

Ad) ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • Změna v systému školní jídelny nebude, na základě doporučení české školní inspekce – zůstane na výběr pouze jedno jídlo
 • Obědy lze odhlásit telefonicky a elektronicky – formou emailu
 • Vlasy v jídlu – upozornit dozor v jídelně a hlásit přímo paní hospodářce nebo kuchařkám

Ad) AUTOMATY NA POTRAVINY, případně na roušky, psací potřeby

 • Nebudou se nové pořizovat – na žádné zboží
 • Platí tzv. „pamlskový“ zákon – nelze

Ad) AKCE PRO SENIORY, MIKULÁŠSKÁ, VÁNOČNÍ VÝSTAVA

 • Vyčkáme na vývoj epidemiologické situace, NEJPOZDĚJI V PRŮBĚHU LISTOPADU SE ROZHODNE

Závěry:

 • Členové parlamentu seznámí svou třídu s výsledky jednání parlamentu
 • Velké ocenění pro členy parlamentu ze strany vedení školy