Parlament

Stanovy Školního parlamentu

ŠKOLNÍ PARLAMENT 2021-22

Krabice

1. zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 7.9.2021

Přítomni: Batelová, Frydrychová, Kaše, Mondschein, Černá, Neupauer, Kaňková, Maxian, Břečková, Vaňkovská, Kropáč, Bauhofer, Šedivý, Hříbek

Omluveni: Douša, Pohořelá, Košťáková, Alexandrová, Moskala

Program jednání:

1) volba předsedy a místopředsedů

2) volba zapisovatelů a spojky

3) připraveny stanovy parlamentu

4) náměty pro vedení školy

 

Závěry:

Bylo zvoleno vedení parlamentu

PŘEDSEDA:  BAUHOFER Zoltán

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ: VAŇKOVSKÁ Klára, MAXIAN Filip

Zapisovatelé: Břečková Klára, Frydrychová Kristýna

Spojka mezi členy parlamentu: Pavel Hříbek

Bylo usneseno:

 • Každá třída obdrží po jednání parlamentu zápis z jednání, který přednese ve své třídě člen parlamentu.
 • Po prvním setkání v novém školním roce představí členové parlamentu aktuální cíle a stanovy parlamentu. Dostanou je vytištěné k dispozici.
 • Veškeré informace jsou na nástěnce parlamentu – proti třídě 8.B. Případné konzultace domluvte s paní učitelkou Benešovou.
 • Zasedání parlamentu probíhá ve třídě 8.B. Termíny budou sděleny předem a budou uveřejněny na nástěnce parlamentu.
 • Schránka důvěry slouží k shromažďování podnětů – je umístěna pod nástěnkou parlamentu.
 • Návrhy jednotlivých tříd shromáždí členové parlamentu a předloží na nejbližším jednání parlamentu.

 

2. zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 21.9.2021

Přítomni: Alexandrová, Batelová, Frydrychová, Košťák, Mondschein, Černá, Neupauer, Košťáková, Maxian, Břečková, Vaňkovská, Kropáč, Bauhofer, Šedivý, Moskala

Omluveni: Douša, Pohořelá, Kaňková, Hříbek

Program jednání:

1) kontrola úkolů z minulého zasedání parlamentu

2) příprava plánu na říjen

3)  náměty z jednotlivých tříd pro vedení školy, prezentace a diskuse nad problémy ve škole

Závěry:

 • Je třeba u třídních učitelů zajistit, aby členové parlamentu mohli předat informace ve své třídě – v rámci hodiny třídního učitele, případně v rámci hodiny OV

Bylo usneseno:

 • Členové parlamentu seznámí svou třídu s výsledky jednání parlamentu
 • Návrhy jednotlivých tříd:
 • oblast školní jídelny
  • jako vhodné považujeme modernizaci systému v jídelně – zejména v oblasti objednávání a odhlašování obědu elektronicky
  • dosáhnout možnosti výběru ze dvou jídel
  • upozornění na nedodržení hygienických standardů – opakující se problém – vlasy v jídle

 

 • automaty na potraviny – zajistit funkční automaty na peníze, větší nabídka sortimentu

 

 • toalety – doplnit zásobníky toaletního papíru ke každému záchodu, zajistit klíče k  WC a dostatek toaletního papíru

 

 • volitelné jazyky – větší nabídka v rámci výuky – Fr., RJ, Šp.

 

 • umožnit pořádání akcí – Mikuláš, školní akademii

Další body programu:

 • Návrhy spaní ve škole – nutné řešit s třídním učitelem

 

Problémy s autobusy – nutné se obrátit na poskytovatele autobusové dopravy – OAD Kolín – služba PID, ideálně skrze starosty OÚ

 

3. zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 5.10.2021

Přítomni: Alexandrová, Batelová, Frydrychová, Košťák, Mondschein, Černá, Neupauer, Košťáková, Maxian, Břečková, Vaňkovská, Šedivý, Moskala, Pohořelá, Kaňková

Omluveni: Douša, Hříbek, Kropáč, Bauhofer

Program jednání:

1) kontrola úkolů z minulého zasedání parlamentu – splněno vše zadané

2) příprava plánu na říjen a listopad – domluva ohledně možné změny termínu jednání – přesun na čtvrtek – bude ještě řešeno

3) prezentace informací o činnosti školních parlamentů v jiných školách, prezentace Centra pro demokratické učení

4) domluva na pozvání paní ředitelky v termínu 19.10.2021

5)  předány nové náměty z jednotlivých tříd pro vedení školy, prezentace a diskuse nad problémy ve škole

 

Závěry:

Konzultace ohledně návrhu charitativního projektu naší školy: VÁNOČNÍ NADÍLKA PRO BABIČKY A DĚDEČKY z domova důchodců – domluvena realizace napříč celou školou – detaily budou dořešeny na příštím jednání parlamentu

 • Členové parlamentu budou nápad prezentovat ve třídách (6. třídy – pro 1. třídy, 7. třídy – pro 2. třídy, 8. třídy – pro 3. a 4. třídy, 9. třídy pro 5. třídy)

 

Bylo usneseno:

 • Členové parlamentu seznámí svou třídu s výsledky jednání parlamentu
 • Na příštím jednání předseda parlamentu seznámí vedení školy s dosavadní činností parlamentu

 

4. zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 19.10.2021

Přítomni: Douša, Alexandrová, Paluv, Batelová, Frydrychová, Košťák, Mondschein, Černá, Maxian, Břečková, Vaňkovská, Šedivý, Moskala, Pohořelá, Kaňková, Kropáč, Bauhofer

Omluveni: Hříbek, Košťáková, Neupauer

Hosté: Mgr. Hana Borová, paní ředitelka

Program jednání:

1) kontrola úkolů z minulého zasedání parlamentu – splněno vše zadané

2) příprava plánu na listopad 2021 – hlasováním potvrzen termín – v úterý 1X za 14 dnů

3) pozvání paní ředitelky na jednání parlamentu– prezentace činnosti paramentu, stanovy a cíle a reflexe paní ředitelky, pravidelnost setkání – paní ředitelka bude zvána každou čtvrtou schůzku

4) řešeny témata školní jídelna a automaty na svačinu na mince, akce pro seniory, Mikulášská

5)  předány nové náměty z jednotlivých tříd pro vedení školy, prezentace a diskuse nad problémy ve škole

Paní ředitelka shrnula:

Ad) ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • Změna v systému školní jídelny nebude, na základě doporučení české školní inspekce – zůstane na výběr pouze jedno jídlo
 • Obědy lze odhlásit telefonicky a elektronicky – formou emailu
 • Vlasy v jídlu – upozornit dozor v jídelně a hlásit přímo paní hospodářce nebo kuchařkám

Ad) AUTOMATY NA POTRAVINY, případně na roušky, psací potřeby

 • Nebudou se nové pořizovat – na žádné zboží
 • Platí tzv. „pamlskový“ zákon – nelze

Ad) AKCE PRO SENIORY, MIKULÁŠSKÁ, VÁNOČNÍ VÝSTAVA

 • Vyčkáme na vývoj epidemiologické situace, NEJPOZDĚJI V PRŮBĚHU LISTOPADU SE ROZHODNE

Závěry:

 • Členové parlamentu seznámí svou třídu s výsledky jednání parlamentu
 • Velké ocenění pro členy parlamentu ze strany vedení školy
 1. Zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 2.11.2021

Přítomni: Kropáč, Batelová, Frydrychová, Mondschein, Černá, Neupauer,  Maxian, Břečková, Vaňkovská,  Moskala, Pohořelá, Kaňková

Omluveni: Douša, Hříbek, Bauhofer, Alexandrová, Šedivý, Košťáková, Košťák,

Program jednání:

1) kontrola úkolů z minulého zasedání parlamentu – splněno vše zadané

2) příprava plánu na listopad

3) požadavky ze tříd, nové nápady

4)prezentace a diskuse nad problémy ve škole

 

Závěry:

Konzultace ohledně návrhu charitativního projektu naší školy: VÁNOČNÍ NADÍLKA PRO BABIČKY A DĚDEČKY z domova důchodců – domluvena realizace napříč celou školou – detaily budou dořešeny na příštím jednání parlamentu

 • Členové parlamentu budou nápad prezentovat ve třídách (6. třídy – pro 1. třídy, 7. třídy – pro 2. třídy, 8. třídy – pro 3. a 4. třídy, 9. třídy pro 5. třídy)

 

Bylo usneseno:

 • Členové parlamentu seznámí svou třídu s výsledky jednání parlamentu
 • Na příštím jednání předseda parlamentu seznámí vedení školy s dosavadní činností parlamentu

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 30.11.2021

Přítomni: Alexandrová, Batelová, Frydrychová, Košťák, Mondschein, Černá, Maxian,  Vaňkovská, Neupauer, Moskala, Pohořelá, Kaňková, Kubelková

Nové členky 9.A: Skořepová, Kadlecová

 • Bude řešeno nové členství z 9.B

 

Omluveni: Břečková, Košťáková, Kropáč

 

Program jednání:

 • kontrola úkolů z minulého zasedání parlamentu
 • omluva za zrušení jednoho jednání – nemoc, karanténa
 • ukončení členství v parlamentu zástupců 9.A – uvítány nové členky
 • bude řešena volba nových členů z 9.B – odstoupení s ohledem na změnu v 9.A
 • příště VOLBA PŘEDSEDY PARLAMENTU
 • termín setkání na prosinec 2021 – 12.2021
 • pozvání paní ředitelky proběhne až v lednu
 • řešeny témata projektu pro seniory – zrušení s ohledem na epidemiologickou situaci
 • Pyžamový den bude 1.6.2021

 

Závěry:

 • Členové parlamentu seznámí svou třídu s výsledky jednání parlamentu
 • Návrhy: na školní ohňostroj, obnovit stěhování tříd, vánoční den – nejen odpolední vyučování, ale celý den

 

 

 

 

 

 

 1. Zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 14.12.2021

Přítomni: Batelová, Frydrychová, Košťák, Mondschein, Černá, Maxian, Vaňkovská, Moskala, Pohořelá, Kaňková, Kubelková, Skořepová, Kadlecová, Dočkal

 

Omluveni: Alexandrová, Kropáč, Moskala, Nádeníková, Hrabánková

 

Program jednání:

 1. kontrola úkolů z minulého zasedání parlamentu
 2. uvítáni noví členové: Marie Kubelková, Filip Dočkal
 3. VOLBA PŘEDSEDY PARLAMENTU – zvolena TEREZA KADLECOVÁ
 4. termín setkání  leden 2022 – 1.2022, 25.1.2022
 5. pozvání paní ředitelky proběhne až v lednu
 6. řešeny návrhy z jednotlivých tříd – termíny pro opravy písemných prací, včasné hodnocení

Závěry:

 • Členové parlamentu seznámí svou třídu s výsledky jednání parlamentu
 • Návrhy: prostudovat školní řád a řešit podklady ohledně včasného opravování písemných prací

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 11.1.2022

Přítomni: Batelová, Frydrychová, Košťák, Mondschein, Černá, Maxian, Břečková, Vaňkovská, Moskala, Pohořelá, Kaňková, Kubelková, Skořepová, Kadlecová, Dočkal, Alexandrová, Kropáč

Omluveni: Nádeníková, Hrabánková

Program jednání:

 1. kontrola úkolů z minulého zasedání parlamentu
 2. aktuality ze tříd
 3. termín setkání 1-2/2022 – 1.2022, 8.2.2022, 22.2.2022
 4. pozvání paní ředitelky proběhne až v únoru
 5. řešeny návrhy z jednotlivých tříd – termíny pro opravy písemných prací, včasné hodnocení – dle členů parlamentu dochází k porušování školního řádu – není respektována lhůta 14 dnů pro opravu
 6. Charitativní projekt pro Jiříčka

Závěry:

 • Členové parlamentu seznámí svou třídu s výsledky jednání parlamentu a shromáždí další podněty od svých spolužáků
 • Návrhy: vedení školy bude sděleno info ohledně včasného opravování písemných prací
 • Zařadit do ŠVP lyžařský výcvik pro 7. třídy
 • Více výletů

 

 

 

 

 

Dne 25.1.2022 zrušeno jednání parlamentu s ohledem na zeměpisnou olympiádu

 

 

 

 1. Zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 8.2.2022

Přítomni: Batelová, Frydrychová, Černá, Maxian, Břečková, Vaňkovská, Moskala, Skořepová, Kadlecová, Alexandrová, Kropáč

Omluveni: Nádeníková, Hrabánková, Košťák, Košťáková, Mondschein, Pohořelá, Kaňková, Kubelková, Dočkal

Program jednání:

 1. kontrola úkolů z minulého zasedání parlamentu
 2. aktuality ze tříd
 3. termín dalšího setkání 2/2022 – 2.2022
 4. pozvání paní ředitelky proběhne až v březnu
 5. Na základě žádosti Mgr. Boumové shrnuty návrhy parlamentu za stávající školní rok
 6. Charitativní projekt pro Jiříčka – organizace byla z časových důvodů odložena na příští jednání

Závěry:

 • Členové parlamentu seznámí svou třídu s výsledky jednání parlamentu a shromáždí další podněty od svých spolužáků

 

SHRNUTÍ POŽADAVKŮ

 • Školní jídelna-

Žáci by chtěli nabídku dvou kvalitních jídel, omezení polotovarů, dbát na hygienu a kulturu stolování

Modernizaci systému objednávání jídel- obdobu kolínské klíčenky (víceúčelová karta – může sloužit jako platební karta, čip na obědy, apod.)

 • Potravinové automaty – aby bylo možné kupovat svačinu prostřednictvím peněz a případně klíčenky nebo karty, která je k dispozici všem žákům, nejen automat na 1. stupni
 • Elektronické ŽK – aby měli přístup i žáci (nejen rodiče), popřípadě systém Teams
 • Další návrhy: dát do ŠVP lyžařský výcvik, výlety minimálně 2x ročně, školu v přírodě i pro druhý stupeň a včasné opravování písemných prací ze strany vyučujících

 

 

 

 1. Zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 22.2.2022

Přítomni: Batelová, Frydrychová, Černá, Břečková, Vaňkovská, Moskala, Alexandrová, Kaňková, Kubelková, Mondschein,

Omluveni: Nádeníková, Hrabánková, Košťák, Košťáková, Pohořelá, Kaňková, Dočkal, Maxian, Kropáč

Program jednání:

 1. kontrola úkolů z minulého zasedání parlamentu
 2. aktuality ze tříd – problémy na druhém stupni
 3. termín dalšího setkání 3/2022 – 8.3.2022 – MDŽ – překvapení, 15.3.2022 – zasedání parlamentu
 4. pozvání paní ředitelky proběhne až koncem března
 5. Návrhy parlamentu za stávající školní rok doplněny o adaptační kurz, sůl do školní jídelny, psycholog na plný úvazek
 6. Charitativní projekt pro Jiříčka – domluva věcí, které by třídy pro Jiříčka zajistily
 7. Deváté třídy nejsou aktivní v rámci jednání parlamentu, 9.B dlouhodobě na jednání nedochází- návrh o rozšíření členů parlamentu o 5. třídy – bude ověřeno, zda je slučitelný aktuální čas s jejich rozvrhem
 8. Příště domluvíme volbu vedení parlamentu, pokud 9. třídy nezmění postoj k docházce na zasedání parlamentu

Závěry:

 • Členové parlamentu seznámí svou třídu s výsledky jednání parlamentu a shromáždí další podněty od svých spolužáků

SHRNUTÍ POŽADAVKŮ

– Doplnění návrhů, které by chtěli žáci ve škol zlepšit v rámci školy – adaptační kurz, školní psycholog

– Ověříme potřeby Jiříčka v rámci charitativního projektu

– 8.3. – MDŽ – překvapení pro paní učitelky

 1. Zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 8.3.2022

Přítomni: Batelová, Frydrychová, Černá, Maxian, Břečková, Vaňkovská, Moskala, Skořepová, Kadlecová, Alexandrová, Košťák, Košťáková, Mondschein, Pohořelá, Kaňková, Kubelková, Vacková

Omluveni: Nádeníková, Hrabánková, Kropáč

Program jednání:

 1. Překvapení MDŽ – roznos květin všem ženám
 2. Řešeno poškození automatů na pití- vhozena mince obalená do papíru
 3. Charitativní projekty
 4. Další setkání proběhne dne 15.3.2022
 5. Námět z ředitelství – výběr oběda – losování třídy – výběr na příště

Závěry:

 • Členové parlamentu seznámí svou třídu s výsledky jednání parlamentu a shromáždí další podněty od svých spolužáků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 15.3.2022

Přítomni: Batelová, Frydrychová, Černá, Břečková, Vaňkovská, Kropáč, Moskala, Kaňková, Kubelková, Mondschein, Vacková

Omluveni: Alexandrová, Nádeníková, Hrabánková, Košťák, Košťáková, Pohořelá, Skořepová, Kadlecová

 

Program jednání:

 1. kontrola úkolů a stanovených cílů z minulého zasedání parlamentu
 2. aktuality ze tříd – problémy na druhém stupni, žádné podněty z jednotlivých tříd nevzešly
 3. termín dalšího setkání parlamentu v 3/2022 – 29.3.2022 – zůstane zachována frekvence zasedání parlamentu – 1x za 14 dnů
 4. ŘEŠENO NIČENÍ ŠKOLNÍHO MAJETKU (WC, zrcadla) a dále poškození automatu na láhve v přízemí budovy 2. stupně – vhozena mince zabalena do lístku na autobus
 5. Soutěž o výběr OBĚDU – DOMLUVA S PANÍ ŘEDITELKOU, VYLOSOVÁNY TŘÍDY, KTERÉ VYBEROU 1 OBĚD V MĚSÍCI PODLE SVÉHO VÝBĚRU. Bude sděleno paní Pazderkové ze školní jídelny A KUCHAŘKY UVAŘÍ A ZAŘADÍ DO JÍDELNÍČKU. Pro tento školní rok – měsíce 4-6 vylosováno ze tříd, které jsou aktivní v parlamentu, v příštím školním roce budou do losování zařazeny všechny třídy školy

4/2022 – 8.C

5/2022- 7.B

6/2022 – 6.A

 1. pozvání paní ředitelky proběhne až koncem března – v termínu 4/2022
 2. změna ve členství: Filipa Dočkala z 8.A nahradila Adéla Vacková
 3. Charitativní projekt pro Jiříčka – domluva věcí, které by třídy pro Jiříčka zajistily – na příštím jednání dokončíme
 4. Podpořen projekt pro ukrajinské děti – visí na třídních stránkách
 5. Deváté třídy nejsou aktivní v rámci jednání parlamentu, 9.B dlouhodobě na jednání nedochází- návrh o rozšíření členů parlamentu o 5. třídy – bude ověřeno, zda je slučitelný aktuální čas s jejich rozvrhem – na programu příště
 6. Domluva informativního bloku pro 5. třídy – vybraní členové parlamentu je seznámí s chodem parlamentu

Závěry:

 • Členové parlamentu seznámí svou třídu s výsledky jednání parlamentu a shromáždí další podněty od svých spolužáků

 

 

 

 1. Zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 29.3.2022

Přítomni: Batelová, Frydrychová, Alexandrová, Černá, Břečková, Vaňkovská, Kaňková,  Mondschein, Vacková, Košťák, Košťáková, Balogová M., Čáslavová

Omluveni: Nádeníková, Hrabánková, Pohořelá, Kropáč, Moskala, Maxian, Kubelková

 

Program jednání:

 1. kontrola úkolů a stanovených cílů z minulého zasedání parlamentu
 2. aktuality ze tříd – problémy na druhém stupni, žádné podněty z jednotlivých tříd nevzešly
 3. termín dalšího setkání parlamentu v 4/2022 – 12.4.2022, 26.4.2022 – zůstane zachována frekvence zasedání parlamentu – 1x za 14 dnů
 4. ŘEŠENO opětovné NIČENÍ ŠKOLNÍHO MAJETKU
 5. Soutěž o výběr OBĚDU – VYLOSOVÁNY TŘÍDY, KTERÉ VYBEROU 1 OBĚD V MĚSÍCI PODLE SVÉHO VÝBĚRU. Bude sděleno paní Pazderkové ze školní jídelny A KUCHAŘKY UVAŘÍ A ZAŘADÍ DO JÍDELNÍČKU. Pro tento školní rok – měsíce 4-6 vylosováno ze tříd, které jsou aktivní v parlamentu, v příštím školním roce budou do losování zařazeny všechny třídy školy

4/2022 – 8.C – smažený sýr

5/2022- 7.B –kuřecí stripsy

6/2022 – 6.A – zatím nedodala výsledek

 1. změna ve členství: v 9.A – Balogová Marie, Anna Čáslavová
 2. Domluva informativního bloku pro 5. třídy – vybraní členové parlamentu je seznámí s chodem parlamentu a vyzvou k volbě budoucích členů
 3. Jak chutná žákům v naší jídelně – každá třída ohodnotí každý den jídlo uvařené ve školní jídelně známkou 1-5 a na konci měsíce bude vybráno jídlo, které žákům ve školní jídelně nejvíce chutnalo a výsledek bude sdělen paní Pazderkové – vedoucí školní jídelny
 4. Projekt Jiříček – přesunut na 4/2022

Závěry:

 • Členové parlamentu seznámí svou třídu s výsledky jednání parlamentu a shromáždí další podněty od svých spolužáků

 

 

 

 1. Zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 12.4.2022

Přítomni: Batelová, Alexandrová, Černá, Břečková, Vaňkovská, Kaňková,  Mondschein, Vacková, Balogová M., Čáslavová, Pohořelá, Kropáč, Moskala, Maxian, Kubelková

Omluveni: Nádeníková, Hrabánková, Košťák, Košťáková, Frydrychová

Program jednání:

 1. kontrola úkolů a stanovených cílů z minulého zasedání parlamentu
 2. volba nového vedení parlamentu: nový předseda: Filip Maxian 8. B, místopředsedové Klára Vaňkovská 8. C, Aneta Kaňková 8. A
 3. aktuality ze tříd – problémy na druhém stupni, žádné podněty z jednotlivých tříd nevzešly
 4. termín dalšího setkání parlamentu v 4/2022 –26.4.2022 – zůstane zachována frekvence zasedání parlamentu – 1x za 14 dnů
 5. Soutěž o výběr OBĚDU – na příští schůzce doplníme o září

4/2022 – 8.C – smažený sýr

5/2022- 7.B –kuřecí stripsy

6/2022 – 6.A – špagety s bolognskou omáčkou

 1. Domluva informativního bloku pro 5. třídy – vybraní členové parlamentu je seznámí s chodem parlamentu a vyzvou k volbě budoucích členů – do 5. A půjde Batelová, Kubelková, do 5. B Maxian, Kaňková, Vaňkovská, do 5. C Černá, Vacková
 2. Jak chutná žákům v naší jídelně – běží v každé třídě, za týden 4.4.- 8.4. byly nejvíce oceněny zapečené těstoviny
 3. Projekt Jiříček – přesunut na 4/2022

Závěry:

 • Členové parlamentu seznámí svou třídu s výsledky jednání parlamentu a shromáždí další podněty od svých spolužáků

 

 

 

 

 1. Zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 26.4.2022

Přítomni: Batelová, Alexandrová, Černá, Vaňkovská, Kaňková,  Mondschein, Pohořelá, Kropáč, Moskala, Maxian, Kubelková, Košťáková, Frydrychová, Bílková

Omluveni: Nádeníková, Hrabánková, Košťák, Břečková, Balogová M., Čáslavová, Kropáč, Vacková

 

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů a stanovených cílů z minulého zasedání parlamentu
 2. Přivítání nové členky parlamentu – za 8. A – Kristýna Bílková
 3. Aktuality ze tříd – problémy na druhém stupni, pozdní zadávání známek do systému ze strany učitelů, pozdní oprava testů
 4. Bude zahájena spolupráce s redakcí Puzzlíku – pravidelná rubrika
 5. Termín dalšího setkání parlamentu v 5/2022 –10.5.2022, 24.5.2022 – zůstane zachována frekvence zasedání parlamentu – 1x za 14 dnů
 6. Soutěž o výběr OBĚDU – na příští schůzce doplníme o září (od budoucích 3. tříd)

5/2022- 7.B –kuřecí stripsy

6/2022 – 6.A – špagety s bolognskou omáčkou

 1. Domluva informativního bloku pro 5. třídy – vybraní členové parlamentu je seznámí s chodem parlamentu a vyzvou k volbě budoucích členů – do 5. A půjde Batelová, Kubelková, do 5. B Maxian, Kaňková, Vaňkovská, do 5. C Černá, Vacková, Mondschein
 2. Jak chutná žákům v naší jídelně – běží v každé třídě, vítězné jídlo za duben – KUŘE NA PAPRICE

 

Závěry:

 • Členové parlamentu seznámí svou třídu s výsledky jednání parlamentu a shromáždí další podněty od svých spolužáků

 

16. Zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 10.5.2022

Přítomni: Batelová, Alexandrová, Černá, Vaňkovská, Kaňková, Mondschein, Kropáč, Maxian, Kubelková, Bílková, Košťák, Břečková, Košťáková

Omluveni: Nádeníková, Hrabánková, Balogová M., Čáslavová, Vacková

 

Program jednání:

1. Kontrola úkolů a stanovených cílů z minulého zasedání parlamentu

2. Aktuality ze tříd – problémy na druhém stupni, pozdní zadávání známek do systému ze strany učitelů, pozdní oprava testů

3. Bude zahájena spolupráce s redakcí Puzzlíku – pravidelná rubrika – Klárka Břečková připraví článek

4. Termín dalšího setkání parlamentu v 5/2022 – 24.5.2022 – zůstane zachována frekvence zasedání parlamentu – 1x za 14 dnů – příprava rozloučení s paní ředitelkou

5. Soutěž o výběr OBĚDU – na příští schůzce doplníme o září (od budoucích 3. tříd)

5/2022- 7.B –kuřecí stripsy

6/2022 – 6.A – špagety s bolognskou omáčkou

6. Domluva informativního bloku pro 5. třídy dne 13.5.2022 v 7:50 hod– vybraní členové parlamentu je seznámí s chodem parlamentu a vyzvou k volbě budoucích členů – do 5. A půjde Batelová, Kubelková, Břečková do 5. B Maxian, Kaňková, Vaňkovská, do 5. C Černá, Vacková, Mondschein – podklady dostanou od koordinátora

8. Jak chutná žákům v naší jídelně – běží v každé třídě, vítězné jídlo za duben – KUŘE NA PAPRICE, za 5/ zatím výborně hodnocen jen těstovinový salát

9) Projekt realizace skalky – návrh 7. B – bude dále rozpracováno

 

Závěry:

· Členové parlamentu seznámí svou třídu s výsledky jednání parlamentu a shromáždí další podněty od svých spolužáků

 

 • Zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 24.5.2022

Přítomni: Batelová, Alexandrová, Černá, Vaňkovská, Kaňková,  Mondschein, Maxian, Kubelková,  Bílková, Košťák, Břečková, Vacková,

Omluveni: Nádeníková, Hrabánková, Balogová M., Čáslavová, Kropáč, Košťáková

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů a stanovených cílů z minulého zasedání parlamentu
 2. Aktuality ze tříd – nesoulad s postupem některých učitelů napříč třídami 2. stupně – domluveno řešení v souladu se školním řádem

Další témata: návrhy na řešení jídla ve školní jídelně, změna v rámci soutěže o výběr obědů, nové automaty na kartičky, zajištění toaletního papíru, světla v šatnách – bude konkrétně rozpracováno pro nové vedení

 1. Bude zahájena spolupráce s redakcí Puzzlíku – pravidelná rubrika – Klárka Břečková připraví článek do 21.6.2022
 2. Termín dalšího setkání parlamentu v 6/2022 – 7.6. zrušen termín, 8. B má plánovaný školní výlet – náhradní termín 14.6., poslední setkání – rozloučení na rok 2021/2022 bude 21.6.2022

NAVRŽENO FOCENÍ ČLENŮ PARLAMENTU – bude domluveno s vedením školy

 1. Soutěž o výběr OBĚDŮ – na příští schůzce doplníme o září (od budoucích 3. tříd)

5/2022- 7.B –kuřecí stripsy – budou v červnu

6/2022 – 6.A – špagety s bolognskou omáčkou – mělo by být JEŠTĚ v květnu – ZMĚNA Z INICIATIVY JÍDELNY – s ohledem na nákup surovin

 1. Reflexe informativního bloku pro 5. třídy – POCHVALA prezentace týmů
 2. Jak chutná žákům v naší jídelně – aktuálně nevybráno žádné jídlo – žáci si obecně stěžují na kvalitu obědů
 3. Projekt realizace skalky – návrh 7. B – bude dále rozpracováno, nejprve se musí vyčistit stávající skalka
 4. Rozloučení s paní ředitelkou ze strany parlamentu – naplánováno v termínu dne 21.6.2022
 5. Vize na příští rok – bude dopracováno dne 14.6.2022 dle návrhů jednotlivých tříd
 6. Plakáty na „pyžamkový den“ – připraví v rámci VV 8. B a 8. C

 

 

Závěry:  

Členové parlamentu seznámí svou třídu s výsledky jednání parlamentu a shromáždí další podněty od svých spolužáků

 

 1. a 19. Zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 14.6.2022, 21.6.2022

Přítomni: Batelová, Alexandrová, Černá, Vaňkovská, Vacková, Mondschein, Maxian, Kubelková,  Bílková, Košťák, Košťáková, Břečková, Kaňková

Omluveni: Nádeníková, Hrabánková, Balogová M., Čáslavová, Kropáč

 

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů a stanovených cílů z minulého zasedání parlamentu
 2. Aktuality ze tříd – problémy na druhém stupni, pozdní zadávání známek do systému ze strany učitelů, pozdní oprava testů, problémy pak opravit známku
 3. Do konce června Klárka Břečková připraví článek pro redakci Puzzlíku
 4. Termín posledního setkání parlamentu v tomto školním roce: 21.6.2022 – příprava rozloučení s paní ředitelkou
 5. Soutěž o výběr OBĚDU – na příští schůzce doplníme o září (od budoucích 3. tříd)- nová forma od září
 6. Hodnocení akcí – pyžamový den – příště dříve propagace akcí parlamentu, parlamentáři obejdou jednotlivé učitele (barevné dny, kufry, tepláky apod.)
 7. Jak chutná žákům v naší jídelně – běží v každé třídě, opět si žáci stěžují na kvalitu jídla – téma na září

9) Projekt realizace skalky – návrh 7. B – bude dále rozpracováno v příštím školním roce ve spolupráci s novými učiteli PV

 1. Koncept na příští rok: stejná témata – školní jídelna, nové automaty na kartičku, dostatek toaletního papíru na WC, světla v šatnách
 2. Plánované přijetí nových členů z 5. tříd – koncept

 

Závěry:

 • Členové parlamentu seznámí svou třídu s výsledky jednání parlamentu a shromáždí další podněty od svých spolužáků

 


ŠKOLNÍ PARLAMENT 2022/2023

 

1. Zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 13.9.2022

Přítomni: Batelová, Frydrychová, Mondschein, Maxian, Břečková, Vaňkovská, Vacková A., Kubelková, Gálová, Drahota, Šťastná, Košťák, Sedláček, Vesecký, Korousová, Alexandrová, Borová, Droščáková, Vacková M.

Omluveni: Bílková, Černá, Kaňková

Program jednání:

1) seznámení s novými členy – přivítání, úvodní informace

2) volba předsedy a místopředsedů – potvrzení stávajícího vedení

3) volba zapisovatelů a spojky – nově 6.C

4) potvrzeny stanovy parlamentu

5) obědy- hodnocení ve třídách- zajistí spojky

6) náměty pro vedení školy – chybějící palety, automaty na jídlo

7) soutěž o oběd měsíce

Závěry:

Bylo zvoleno vedení parlamentu

PŘEDSEDA: MAXIAN Filip

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ: VAŇKOVSKÁ Klára, KAŇKOVÁ Aneta

Zapisovatelé: ještě bude domluveno na příští schůzce

Spojka mezi členy parlamentu: 6.C- Borová, Droščáková

Bylo usneseno:

· Každá třída obdrží po jednání parlamentu zápis z jednání, který přednese ve své třídě člen parlamentu.

· Po prvním setkání v novém školním roce představí členové parlamentu aktuální cíle a stanovy parlamentu. Dostanou je vytištěné k dispozici.

· Veškeré informace jsou na nástěnce parlamentu – proti třídě 9.B. Případné konzultace domluvte s paní učitelkou Benešovou.

· Zasedání parlamentu probíhá ve třídě 9.B – 1x za 14 dnů. Termíny budou sděleny předem a budou uveřejněny na nástěnce parlamentu.

· Schránka důvěry slouží k shromažďování podnětů – je umístěna pod nástěnkou parlamentu.

· Návrhy jednotlivých tříd shromáždí členové parlamentu a předloží na nejbližším jednání parlamentu.

2. Zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 27.9.2022

Přítomni: Kaňková, Gálová, Šťastná, Sedláček, Vesecký, Alexandrová, Borová, Droščáková, Vacková M., Hrabánková

Omluveni: Černá, Batelová, Frydrychová, Mondschein, Maxian, Břečková, Vaňkovská, Vacková A., Kubelková, Korousová, Drahota, Košťák- ZOO

Program jednání:

1) Omluva členů parlamentu – výlet ZOO – za aktivní práci v minulém roce

2) Doplnění info ohledně nových členů – za 8. A Eliška Hrabánková

3) volba zapisovatele

4) obědy- hodnocení ve třídách- distribuci nových jídelních lístků a zápisů z parlamentu vždy ve čtvrtek zajistí spojky – vždy na konci měsíce vyhodnotíme jídlo, které školní jídelna vaří

5) náměty pro vedení školy – chybějící palety, automaty na jídlo, ozdoba školy – tvoření na okna, barevné dny, Halloween – dne 31.10.2022 – budou vytvořeny plakáty a oznámeno i na první stupeň

6) soutěž o oběd měsíce – losovány třídy – výsledky budou předány školní jídelně – paní Pazderkové

7) Na listopad bude vybrána barva – třída 6.B – BAREVNÝ DEN – třída zvolí barvu, která bude oficiálně oznámena 10.11.

8) Domluveny termíny jednání parlamentu do konce kalendářního roku – 11.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12.

Závěry:

– 31.10. Halloween

– 10.11. – domluva termínu Barevný den- včetně barvy

– Vylosované třídy pro volbu oběda měsíce: 10/6.A, 11/6.C, 12/8.C, 1/8.A, 2/7.B, 3/9.B, 4/ 6.B, 5/ 9.A

Bylo usneseno:

· Každá třída obdrží po jednání parlamentu zápis z jednání, který přednese ve své třídě člen parlamentu.

· Veškeré informace jsou na nástěnce parlamentu – proti třídě 9.B. Případné konzultace domluvte s paní učitelkou Benešovou.

· Zasedání parlamentu bude nově probíhat v kuchyňce- sraz vždy ve 12:30 hod ve třídě 9.B, frekvence – 1x za 14 dnů. Termíny budou sděleny předem a budou uveřejněny na nástěnce parlamentu.

· Schránka důvěry slouží k shromažďování podnětů – je umístěna pod nástěnkou parlamentu. Návrhy jednotlivých tříd shromáždí členové parlamentu a předloží na nejbližším jednání parlamentu.

 

 

 1. Zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 11.10.2022

Přítomni: Batelová, Frydrychová, Mondschein, Břečková, Vaňkovská, Vacková A., Kubelková,  Drahota, Šťastná, Košťák, Sedláček, Vesecký, Alexandrová, Borová, Droščáková, Vacková M., Kaňková, Černá

Omluveni: Maxian, Korousová, Hrabánková, Gálová

Program jednání:

 • Shrnutí dosavadní práce, domluva kontroly obsahu zápisů ze strany 8.A a 8.B, distribuci zápisů a jídelních lístků zajistí spojky
 • Obědy- hodnocení ve třídách za září – žádné jídlo nebylo hodnoceno v superlativech, uspělo kuře na paprice, nejhůře jsou hodnoceny obědy v pondělí
 • Soutěž o oběd měsíce- 6.A vybrala oběd na říjen – kuřecí stripsy, 6.C připraví námět na listopad do 2 týdnů – koordinátor parlamentu předá info paní Pazderkové ze školní jídelny
 • Náměty pro vedení školy – nové nevzešly
 • Na listopad vybrán termín a barvy – BAREVNÝ TÝDEN – TERMÍN  -11.11.

MODRÉ PONDĚLÍ, ČERVENÉ ÚTERÝ, ZELENÁ STŘEDA, BÍLÝ ČTVRTEK, ČERNÝ PÁTEK – letáčky opět vyrobíme o PV a informatice

 • Potvrzeny termíny jednání parlamentu do konce kalendářního roku – 8.11., 22.11., 6.12., 20.12., v říjnu již další termín nebude s ohledem na projektové dny
 • 11.2022 bude na jednání parlamentu přizváno vedení školy
 • B – návrh Krabice od bot- charitativní akce – bude oznámeno napříč celou školou
 • Učitelský sbor bude požádán o hodnocení masek na uvedené akce a vítězná třída bude odměněna a vyhlášena v rozhlase školy

Závěry:

 • 10. Halloween– již se připravují plakáty – do 21.10. budou rozvěšeny po škole, hlášení o akci proběhne ve školním rozhlase do 20.10. – hlásit budou zástupkyně 8.A
 • Vylosované třídy pro volbu oběda měsíce: 10/6.A – kuřecí stripsy, 11/6.C, 12/8.C, 1/8.A, 2/7.B, 3/9.B, 4/ 6.B, 5/ 9.A – třída sdělí ideálně měsíc předem

 

 1. Zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 8.11.2022

Přítomni: Batelová, Frydrychová, Mondschein, Břečková, Vaňkovská, Vacková A., Kubelková,  Drahota, Šťastná, Košťák, Sedláček, Vesecký, Alexandrová, Droščáková, Vacková M., Kaňková, Černá, Korousová, Hrabánková, Gálová

Omluveni: Maxian, Břečková, Borová

Program jednání:

 • Shrnutí dosavadní práce, nová domluva ohledně distribuce zápisů z jednání parlamentu a jídelních lístků- zástupci parlamentu si přijdou vždy v pátek o velké přestávce k pí učitelce Benešové
 • Obědy- hodnocení ve třídách za říjen – uspěla vepřová na česneku s bramborovými noky a špenátem, nejhůře jsou hodnoceny obědy v pondělí
 • Soutěž o oběd měsíce- posunuto o jeden kalendářní měsíc, 6.A vybrala oběd – kuřecí stripsy, 6.C – na prosinec – vepřovou na česneku s bramborovými noky a špenátem – koordinátor parlamentu předá info paní Pazderkové ze školní jídelny
 • Náměty pro vedení školy – nové nevzešly, opakují se stížnosti na pozdní zadávání známek ze strany některých vyučujících do elektronické ŽK
 • Revize akcí – 10. Halloween – akce se vydařila, nicméně na příště je potřeba více doladit porotní komisi, která posoudí nejlepší masky žáků a učitelů
 • Na listopad vybrán a realizován BAREVNÝ TÝDEN – TERMÍN -11.11., vzešly další náměty ohledně oblečení – historická osobnost – leden 2023
 • Potvrzeny termíny jednání parlamentu do konce kalendářního roku – 22.11., 6.12., 20.12 – frekvence 1x za 14 dnů
 • 11.2022 bude na jednání parlamentu přizváno vedení školy
 • B – návrh Krabice od bot– charitativní akce – vysvětleno, chtějí se zapojit všechny třídy- o pomoc budou požádáni třídní učitelé- příprava výroby plakátů k propagaci akce
 • S paní učitelkou Niklovou a vedením školy bude dořešen Mikuláš pro první stupeň, s paní učitelkou Bílkovou malování na okna
 • Návrh na vánoční besídku pro druhý stupeň v haličce – bude domluvena koordinace 9. tříd a ověřena skutečná možnost realizace
 • Návrh akademie – optimálně na jaře 2023

Závěry:

 • Vylosované třídy pro volbu oběda měsíce: 11/6.A, 12/6.C, 1/8.C, 2/8.A, 3/7.B, 4/9.B, 5/ 6.B, 6/ 9.A – třída sdělí ideálně měsíc předem
 • Na následující schůzce dořešit plánované akce
 • Pozvání vedení školy
 • Vytvořit plakáty ohledně akce KRABICE OD BOT

 

 1. Zápis z jednání parlamentu

Datum konání: 22.11.2022

Přítomni: Batelová, Frydrychová, Mondschein, Břečková, Vaňkovská, Vacková A., Posiřilová,   Drahota, Sedláček, Vesecký, Alexandrová, Vacková M., Kaňková, Černá, Korousová, Hrabánková, Gálová, Maxian

Omluveni: Droščáková, Borová, Šťastná, Košťák, Kubelková

Program jednání:

 • Přivítání paní ředitelky, představení členů parlamentu
 • Paní ředitelka ocenila činnost parlamentu a shrnula požadavky na činnost parlamentu v tomto školním roce, nastavila pravidla pro hlášení připravovaných akcí a pro koordinaci vedení školy a parlamentu
 • Připomenutí distribuce zápisů z jednání parlamentu a jídelních lístků- zástupci parlamentu si přijdou vždy v pátek o velké přestávce k pí učitelce Benešové
 • Obědy- hodnocení ve třídách běží kontinuálně
 • Náměty pro vedení školy – nové nevzešly, opakují se stížnosti na pozdní zadávání známek ze strany některých vyučujících do elektronické ŽK- zástupci parlamentu řešili s třídními učiteli. Touha žáků mít nový automat na potraviny – vysvětlen tzv. „pamlskový“ zákon.
 • Další akce: potvrzeny termíny jednání parlamentu do konce kalendářního roku –6.12., 20.12 – frekvence 1x za 14 dnů (leden – 3., 17., 31.1.2023)
 • Připomenutí Krabice od bot– charitativní akce
 • S paní učitelkou Niklovou a vedením školy dořešen Mikuláš pro první stupeň, s paní učitelkou Bílkovou malování na okna
 • Vánoční besídka pro druhý stupeň proběhne v haličce – zajištěna koordinace 9. tříd, termín 21.12.2022 – za každou třídu jsou vybráni čtyři zástupci, kteří vzájemně spolupracují. Jmenovitě osloví učitelé, jejichž budou potřebovat pomoc. Hlavní program bude talentová show.
 • Návrh akademie – paní ředitelka vysvětlila, proč v tomto školním roce akademie nebude

Závěry:

 • Na následující schůzce dořešit plánované akce do konce roku
 • Práce na vizích na rok 2023
 • Akce Mikuláš – členové parlamentu zajistí plakáty, jejich rozvěšení a připraví hlášení