Školní družina


Provoz školní družiny

Ranní družina              6:007:30 hod. (příjem dětí končí v 7:15 hod.)
Odpolední družina      11:20 – 17:00 hod.

Telefony do ŠD:         321 783 265

606 133 824 přízemí (I. a II. oddělení)

603 342 462 1. patro (III. a IV. oddělení)

E-mail:                        druzina@skolakourim.cz

Kontaktovat jednotlivou vychovatelku můžete i přes e-mail:

jmeno.prijmeni@skolakourim.cz

 Vychovatelky ŠD

  1. oddělení Hrstková Pavlína
  2. oddělení Krulišová Magdalena
  3. oddělení Hrušková Simona
  4. oddělení Šindelářová Zuzana (vedoucí vychovatelka)

Kapacita ŠD je 120 účastníků. Naplňování jednotlivých oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků, a to od 1. ročníku výše.

Přihlášení účastníka do ŠD:

Účastníka přihlašuje zákonný zástupce závaznou přihláškou.

Odhlášení účastníka ze ŠD:

Účastníka odhlašuje zákonný zástupce písemně.

Vyzvedávání dětí:

Účastník odchází sám nebo v doprovodu zákonných zástupců (jiné osoby) tak, jak je písemně stanoveno v zápisním lístku.

Odchod ze ŠD v jiném čase či s jinou osobou než je uvedeno v zápisním lístku je možné pouze na písemnou žádost zákonných zástupců.

Na telefonickou žádost nelze účastníka ze ŠD uvolnit.

V době 13:00 – 14:00 probíhá za příznivého počasí vycházka po okolí školy. Vyzvedávat děti lze pouze ze závažných, předem oznámených důvodů.

 Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami.

Informace k platbám za školní družinu:

Za pobyt ve školní družině se platí 100,-Kč měsíčně.

Platba je splatná předem a provádí se převodem na účet školy: č. účtu: 171619457/0300 dvakrát do roka, a to do 17. 9. (na měsíce září až leden – 500,-Kč), a  do 17. 2. (na měsíce únor až červen – 500,-Kč).

Přílohy