V. B

O nakupování, přesněji o obchodech se třída V.B zpestřila vyučování z AJ. Žáci trénovali nákupy v angličtině, aby byli připraveni a zároveň procvičovali anglická slovíčka a fráze pro nakupování v cizině. Moc hezky si to užili.

Foto zde:

Den ochrany

Den ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Každoroční program ochrany člověka na 2. stupni byl letos ozvláštněn přítomností vojáků Aktivní zálohy ozbrojených sil ČR, kteří si pro žáky připravili zajímavý program s různými aktivitami. Vedle teorie o chování v různých nebezpečných situacích si tedy mohli žáci prohlédnout výzbroj a techniku vojáků, vyzkoušet si střelbu, dozvěděli se, jak přežít ve volné přírodě i jak poskytnout první pomoc zraněnému.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná ve středu 29. května 2024 v 16:30 hodin.