Bylo nás 29

Třída 9. B na závěr školního roku vytvořila svůj časopis. Každý žák přispěl- vznikla zamyšlení, rozhovory, ankety, fotografie. K nahlédnutí zde.

4.A se 17. 6. rozhodla prozkoumat okolí a vydala se na SÁZAVU

Věřte, že jsme si to skvěle užili – trampolína, prolézačky, skvělé jídlo a k tomu hodně vody kolem, téměř po kotníky :o)

Další fotografie si můžete prohlédnout zde.

9.A předala ve čtvrtek 24.6. v Praze v UNICEFU 7 panenek určených k adopci

Tímto jsme zakončili naši devítiletou éru pomoci dětem ze třetího světa. Za celé období jsme přispěli částkou 19 800 Kč a zachránili tak 33 dětí před smrtelnými nemocemi.

A za to se opravdu nemusíme stydět! Jsme na sebe pyšní a tímto z celého srdce děkuji dětem za obdivuhodné nasazení. Přeji jim do dalších let mnoho štěstí a věřím, že do světa dospělých vstoupí se srdcem na dlani.

Ředitelka ZUŠ Kouřim vyhlašuje TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY pro školní rok 2021/2022

V ZUŠ Kouřim nabízíme ve školním roce 2021/2022 vážným zájemcům studium v jednom ze čtyř oborů ZUŠ (hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický), výuka zde probíhá podle Školního vzdělávacího programu. Vzdělávání je organizováno min. 1–3 x za týden v odpoledních hodinách a je rozděleno na přípravné ročníky, I. a II. stupeň v maximálním rozsahu až 14 let délky docházky. Umělecké vzdělávání probíhá v individuální, skupinové a kolektivní výuce vedené zkušenými pedagogy. Výsledky celoroční práce jsou zhodnoceny vysvědčením. K talentovým zkouškám není nutná příprava, přijďte dobře naladěni, nejlépe s úsměvem! Zkoušky proběhnou v hlavní budově ZUŠ Kouřim (Nové Město 180, Kouřim, 281 61).

TERMÍNY TALENTOVÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK v ZUŠ KOUŘIM pro školní rok 2020/2021

Talentové zkoušky hudební obor

pondělí     21. 6. 2021 od 12:00 do 17:00

úterý         22. 6. 2021 od 12:00 do 17:00 

středa       23. 6. 2021 od 12:00 do 17:00

                    – pouze ve středu flétna a sólový zpěv!

 

Kritéria přijímacího řízení HO 

(nejvyšší možný počet bodů – 16, nejnižší 3 body)

Rytmus (vytleskávání rytmu)

5 – 1 bod

Intonace (zpěv)

5 – 1 bod

Píseň (zpěv doma připravené písně)

5 – 1 bod

Školní zralost (samostatnost, spolupráce, komunikace)

1 nebo 0 bodů

 

Talentové zkoušky obory literárně-dramatický, taneční a výtvarný 

středa    23. 6. 2021 od 13:00 do 16:00

Kritéria přijímacího řízení LDO 

(nejvyšší možný počet bodů – 16, nejnižší 3 body)

Rytmus a výraz slovního projevu

5 – 1 bod

Improvizace na jednoduché téma

5 – 1 bod

Školní zralost (samostatnost, spolupráce, komunikace)

1 nebo 0 bodů

 

Kritéria přijímacího řízení TO 

(nejvyšší možný počet bodů – 11, nejnižší 3 body)

Rytmus (vytleskávání rytmu)

5 – 1 bod

Improvizace (tanec)

5 – 1 bod

Školní zralost (samostatnost, spolupráce, komunikace)

1 nebo 0 bodů

 

Kritéria přijímacího řízení VO 

(nejvyšší možný počet bodů – 11, nejnižší 3 body)

Domácí práce (3x kresba nebo 2x kresba + 1x malba)

5 – 1 bod

Kresba

5 – 1 bod

Školní zralost (samostatnost, spolupráce, komunikace)

1 nebo 0 bodů

 

Pro všechny osoby vstupující do budovy školy v den přijímacích talentových zkoušek platí povinnost nemít příznaky virového onemocnění COVID-19 a povinnost nosit roušku ve společných prostorech. Pro účastníky talentové přijímací zkoušky a jejich zákonné zástupce platí povinnost předložit čestné prohlášení o absenci těchto příznaků. Zákonný zástupce na místě vyplní přihlášku ke studiu.

Mgr. Katarína Uhlířová

——————————–

ředitelka Základní umělecké školy Kouřim

zuskourim@volny.cz 

Základní umělecká škola Kouřim,

příspěvková organizace,

——————————–

Nové Město 180

289 61 Kouřim

IČO: 70836272

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 22. června
2021 v 17 hodin v budově 1. stupně. Představí se Vám paní učitelky,
podají informace o organizaci budoucího školního roku a vyberou od Vás
500,- Kč na pracovní sešity.

Na této schůzce budou rozdána rozhodnutí o přijetí k základnímu
vzdělávání, popř. si je můžete vyzvednout v ředitelně školy v pracovní
dny od 8:00 do 11:00. Pokud si je nevyzvednete, rozdáme vám je v září.

Těšíme se na Vás.

Provoz školy od 10. 5. 2021

Prezenční výuka 10. – 14. 5. 2021: 1. třídy, 3. třídy, 4.C, 6. třídy, 9. třídy

ostatní třídy 1. a 2. stupně zůstávají na distanční výuce.

Dle mimořádného opatření MZ jsou povinni v základní škole nosit žáci alespoň chirurgickou roušku. Nelze akceptovat roušky látkové.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy žáci provedou dezinfekci rukou a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Od 12. 4. je školám uložena povinnost testovat žáky 2x týdně Ag testy (pondělí, čtvrtek). Toto opatření se týká od 3. 5. žáků 2. stupně, žáci 1. stupně se od 3. 5. testují 1x týdně. Testování se neúčastní žáci, kteří mají negativní výsledek testu, který není starší 48 hodin a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb nebo prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní. Toto prokáže zákonný zástupce (pokud tak ještě neučinil) sms zprávou o provedení testu z mikrobiologické laboratoře. Zprávu lze přeposlat do ředitelny na číslo 731411536 nebo e-mailem na reditelstvi@zsk.cz nebo předložit při vstupu dítěte do školy.

Žáci navštěvující ranní družinu a klub se budou testovat ihned po příchodu do školy bočním vchodem. Ostatní žáky si budou vyzvedávat třídní učitelé po skupinách u hlavního vchodu.

Škola obdržela testy SINGCLEAN, instruktážní video můžete zhlédnout na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

Další informace o testování naleznete na odkazu https://testovani.edu.cz/.

Dojíždějící žáci 5. – 9. tříd nemohou ráno čekat v šatnách, vstup do školy bude umožněn až v 7:30 po vyzvednutí třídním učitelem.