Na středu 22.12. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.

(Kontrola provozuschopnosti požárních hydrantů dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., § 7 odst. 8)

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že epidemiologická situace vyřadila z pracovního
procesu třetinu pedagogických pracovníků, ve třídách se supluje a 
zastupují i paní vychovatelky a asistentky pedagoga. Příští týden už by
se situace měla obracet k lepšímu. Pomoci nám můžete tím, že do školy
nepošlete dítě s příznaky respiračního omezení. Děkujeme za spolupráci.

Vážení rodiče/zákonní zástupci budoucího prvňáčka,

vzhledem k současné epidemiologické situaci se listopadová schůzka s rodiči budoucích prvňáčků nebude konat. Jakmile to bude možné, pozveme Vás na setkání do školy a budeme Vás informovat o průběhu zápisu, odkladech školní docházky, seznámíme Vás s prostředím a chodem školy a zodpovíme všechny Vaše případné dotazy. Zápis se bude konat v pátek 8. dubna 2022 od 13.00 do 17.00. Případné změny formy zápisu budou zveřejněny na našich webových stránkách, zašleme je k vyvěšení do mateřských škol a na obecní úřady. Pro rodiče žádající o odklad povinné školní docházky sdělujeme, že u zápisu předloží žádost o přijetí a současně žádost o odklad s doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna) a od odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Protože objednací lhůty do pedagogicko-psychologické porady v Kolíně (Jaselská 826, tel.: 321722116) jsou dlouhé, doporučujeme se objednat co nejdříve. Na stránkách MŠMT a níže uvedeném odkazu se dovíte, jak pomoci svým dětem k přípravě na školu:

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku?highlightWords=desatero

Mgr. Hana Borová, řed. školy                                                   Mgr. Věra Kotrabová, zást. řed.

 

Turistický den v pátek 12.11. a ředitelské volno v pondělí a v úterý 15.-16.11.

V pátek 12.11. budeme mít turistický den. Na výlet se svou třídou v okolí Kouřimi v dopoledních hodinách si vemte teplé oblečení, vhodnou obuv, pláštěnku, svačinu a pití. Před středečním svátkem je na pondělí 15.11. a úterý 16.11. vyhlášeno ředitelské volno.