Projektový den – vyrábění na výstavu

Projektový den – vyrábění na výstavu

Ve středu 29.11. proběhlo v naší škole vánoční tvoření s krásně zimním počasím za okny. Děti za pomoci svých učitelů vytvořily krásné výrobky, které budou mít jistě na páteční vánoční výstavě velký úspěch. Děkujeme všem zúčastněným, a to nejen dětem a učitelům, ale i rodičům, kteří nás podpořili, ať už tím, že připravili pro děti polotovary na vyrábění, poslali potřebný materiál nebo přišli vyrábět spolu se svými dětmi. Přijďte se podívat, co jsme společně dokázali!

Foto zde.

Projekt obědy do škol

Projekt Obědy do škol

Krajský úřad Středočeského kraje vyhlašuje druhé kolo výzvy Obědy do škol ve Středočeském kraji pro druhé pololetí školního roku. Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování žáků, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci (např. pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi, je v exekuci, insolvenci). Škola přijímá žádosti do 1. 12. 2023. Další informace: https://stredoceskykraj.cz/web/dotace/obedy-do-skol

 

ohlášení stávky

Ohlášení stávky

Všichni zaměstnanci Základní školy Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín se připojují ke stávce 27. 11. 2023. Provoz školy bude tento den přerušen, uzavřena bude i školní družina, školní klub a školní jídelna.