PŘEDÁNÍ  VYSVĚDČENÍ

Na základě mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  Č. j.: MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN je umožněna přítomnost žáků ve škole za účelem převzetí vysvědčení. Akce se mohou zúčastnit všichni žáci bez omezení počtu. Nadále platí povinnost předložit čestné prohlášení a do školy nesmí vstoupit osoby s příznaky virového onemocnění. Rovněž platí povinnost nosit roušky v objektu školy. 

Na naší škole bude vydáváno vysvědčení dne 26. 6. 2020. Vstup do školy bude umožněn žákům prvního stupně od 7:30 do 7:45, žákům druhého stupně od 7:45 do 8:00. Předpokládaná doba trvání vydávání vysvědčení je 20 až 30 minut.

Žáci devátých tříd budou mít po rozdání vysvědčení slavnostní předání pamětních listů na MěÚ, případně před MěÚ od 9:15.  

Žáci, kteří si nemohou nebo nechtějí převzít vysvědčení během společného předávání, si ho mohou vyzvednout v pátek 26. 6. od 9:00 do 10:00, ve dnech 29. 6. – 1. 7. od 8:00 do 10:00 v ředitelně nebo v září.

Zpráva pro rodiče budoucích prvňáčků

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání budou rozdána na schůzce s rodiči dne 18. 6. 2020, případně si je můžete vyzvednout v ředitelně školy v pracovní dny od 8:00 do 11:00. Pokud si je nevyzvednete, rozdáme vám je v září.

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků se bude konat ve čtvrtek 18. června 2020 v 15 hodin v budově 1. stupně. Představí se Vám paní učitelky, podají informace o organizaci budoucího školního roku a vyberou od Vás  500,- Kč na pracovní sešity.  Těšíme se na Vás.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bude postupovat podle vyhlášky č. 211/2020 Sb.:

  • 1

Hodnocení žáků

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

  1. a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
  2. b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
  3. c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

  • 2

Zkoušky a komisionální zkoušky

Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno.

 

29. 5. 2020                                                           Hana Borová, řed. školy