Den Země

V pátek 19.4.2024 se na naší škole uskutečnil Den Země. Letos měli žáci 2. stupně možnost vybrat si program podle svého zájmu.
Jeden z projektů se nazýval „Staň se badatelem“. Na celkem čtyřech stanovištích si žáci vyzkoušeli práci s digitálními mikroskopy, zkoumali chemické vlastnosti látek používaných v domácnosti, vyzkoušeli si senzorickou analýzu bylinek a koření a nakonec se podívali na historii objevů a vynálezů.
Za skvěle strávené dopoledne děkují paní učitelky Krombholzová, Kvasilová, Macháčková a Pavelková.

Foto zde:

Den Země V.B

Den Země – třída V.B navštívila Podlipanské muzeum v Českém Brodě. Děti si prohlédly dobové kostýmy, zbraně i vozovou hradbu. Také pracovaly s pracovním listem a hledaly informace v období husitství. Děti byly nadšené a akce se líbila.

Foto zde:

Krajské kolo dějepisné olympiády v Kladně

Krajské kolo dějepisné olympiády v Kladně

Dne 9. dubna 2024 proběhlo krajské kolo 53. ročníku dějepisné olympiády se zaměřením na „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.” Naší školu reprezentovala v I. kategorii žákyně Elen Beranová z 8. B.
Díky koordinaci dějepisné olympiády na okresní úrovni, jsme sdíleli společnou cestu a zkušenosti se studenty Gymnázia Kolín a Český Brod.