GOLFOVÝ  TURNAJ

Ve dnech 7. a 8. září se Kristýna, Andrea, Míša a Tonda ( zástupci z řad dětí I. stupně) zúčastnili celorepublikového  golfového turnaje v golfovém klubu Svratka.  Byly to krásné dva sportovní dny. Naše týmy bojovaly jako o život, přestože nám pravidelný trénink zastavila karanténa.

Všem dětem děkuji za perfektní reprezentaci školy a paní ředitelce za podporu a doprovod. Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Hana Kolpaková

Roušky budou povinné ve škole všude mimo třídy

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10.
9. uvnitř budov v celé České republice.

Opatření, které má platnost pro společné vnitřní prostory pro celou
Českou republiku, je Ministerstvem zdravotnictví koncipováno v duchu
opatření, které bylo ve školách avizováno v rámci manuálu pro společné
prostory. To znamená, že by se to nemělo týkat výuky ve třídách a
učebnách, ale mělo by to být nošení roušek uvnitř škol, to znamená na
chodbách. V podstatě v tom režimu, který jsme znali na jaře.

Žádáme rodiče, aby vybavili děti rouškami.

Děkujeme.


Základní škola Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín
Československé armády 626
28161 Kouřim
Tel.: 321 783 637
Mob.: 731 411 536

Zahájení školního roku 2020/2021

1.9. 2020 proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 pro žáky 1. tříd v areálu školní zahrady. Děti i rodiče byli přivítáni paní ředitelkou, vedením města a třídními učitelkami. Prohlédnout svou třídu a šatnu odešli prvňáčci v doprovodu svých učitelek. Ve třídě obdrželi uvítací dárečky. Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Vážení rodiče, milí prvňáci,

nový školní rok slavnostně zahájíme v úterý 1. září 2020

v 8:00 v areálu školní  zahrady.

 

Po slavnostním zahájení vstupují žáci do budovy školy společně s třídními učitelkami bez rodičů. Po prohlídce třídy a šatny se vracejí zpět na zahradu a odchází společně s rodiči domů. Během prvního dne si rodiče zajistí přihlášení do ŠJ a ŠD.

Ve třídě žáci dostanou desky s důležitými dokumenty, které rodiče vyplní, podepíší a druhý den žáci odevzdají třídní učitelce:

–         dotazník

–         plná moc

–         1 výtisk rozhodnutí o přijetí

Ve středu 2. 9. 2020 rodiče doprovází děti jen před školu, rodičům vstup do školy není povolen. Prvňáčky převezmou u hlavního vchodu třídní učitelky s vychovatelkami, které jim pomohou s prvními krůčky ve škole.Vyučování začíná v 7.50.

 

Konec vyučování:

Středa 2. 9. 2020 v 9.25 hod.

Čtvrtek 3. 9. 2020 v 10.25 hod.

Pátek 4. 9. 2020 již dle rozvrhu v 11.20 hod.

 

První ročníky mají vyučování vždy od 7.50 do 11.20.

Potřeby na výtvarnou, tělesnou a pracovní výchovu  si budou žáci přinášet  do školy samostatně v průběhu celého týdne dle pokynů třídní učitelky.

Zahájení školního roku 2020/2021

 

Zahájení školního roku proběhne 1. září 2020 s ohledem na zajištění hygienických opatření takto:

 

Prvňáčky a jejich rodiče přivítáme v 8:00 společně se zástupci vedení města v areálu školní zahrady, vstup vraty u školní družiny.

 

Žáci 2. – 9. ročníku půjdou v 7:50 do svých tříd, kde je přivítají třídní učitelky a učitelé.

Činnost školy bude zahájena v souladu s právními předpisy a dle manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19.

Manuál pro provoz škol naleznete na: https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy ani pohybu osob před ní.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních či studijních skupinách.

Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy je v současné době omezen. Toto platí i pro rodiče prvňáčků, kteří stejně jako zákonní zástupci ostatních ročníků nebudou mít přístup do školy. Od 2. září prvňáčky převezmou u hlavního vchodu třídní učitelky s vychovatelkami, které jim pomohou s prvními krůčky ve škole.