Adaptační program pro žáky 6. ročníků

Adaptační program pro žáky 6. ročníků

Ve středu 6.9.2023 se uskutečnil adaptační program pro všechny žáky 6.ročníků.

Náplní celého dne byly seznamovací a preventivní hry, které měly pomoci s utvářením příznivého klimatu ve třídě a s navazováním nových kamarádských vztahů. Nejprve pracovaly jednotlivé třídy samostatně a nakonec se všichni sešli na společné zakončení v prostoru Kouřimské skály.

Přejeme všem šesťákům úspěšné vykročení do nového školního roku.

 

Třídní učitelky Zdeňka Kvasilová, Eva Benešová a Adéla Čiháková

Foto zde:

Vítání prvňáků

Dnes i sluníčko vítalo naše prvňáčky. Všichni se s rodiči sešli v prostorách školní zahrady, byli přivítáni paní ředitelkou, zástupci města a rozdělili se do svých tříd 1. A a 1. B. Přejeme novým prvňáčkům, ať se jim u nás ve škole líbí a samozřejmě samé jedničky.

Foto zde:

Zahájení školního roku

Zahájení škoního roku 2023/2024

Přivítání prvňáčků proběhne dne 4. 9. 2023 v 8:00 na školní zahradě,
vchod vrátky ke školní družině. Žáci 2. – 9. ročníku zahájí školní rok v
7:50 ve svých třídách, hlavní vchod bude otevřen od 7:30.