PŘEDÁNÍ  VYSVĚDČENÍ

Na základě mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  Č. j.: MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN je umožněna přítomnost žáků ve škole za účelem převzetí vysvědčení. Akce se mohou zúčastnit všichni žáci bez omezení počtu. Nadále platí povinnost předložit čestné prohlášení a do školy nesmí vstoupit osoby s příznaky virového onemocnění. Rovněž platí povinnost nosit roušky v objektu školy. 

Na naší škole bude vydáváno vysvědčení dne 26. 6. 2020. Vstup do školy bude umožněn žákům prvního stupně od 7:30 do 7:45, žákům druhého stupně od 7:45 do 8:00. Předpokládaná doba trvání vydávání vysvědčení je 20 až 30 minut.

Žáci devátých tříd budou mít po rozdání vysvědčení slavnostní předání pamětních listů na MěÚ, případně před MěÚ od 9:15.  

Žáci, kteří si nemohou nebo nechtějí převzít vysvědčení během společného předávání, si ho mohou vyzvednout v pátek 26. 6. od 9:00 do 10:00, ve dnech 29. 6. – 1. 7. od 8:00 do 10:00 v ředitelně nebo v září.