ORGANIZACE VÝUKY 

14. – 23. 10. 2020

Dle usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření vláda omezuje ode dne 14. 10. do 1. 11. 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. 

Rovněž se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školní družině a školním klubu.

Ve dnech 14. – 23. 10 2020 bude výuka probíhat distančním způsobem (on-line, e-mailem, telefonicky nebo v listinné podobě). 

Podrobné informace naleznete na třídních stránkách.

Školní jídelna přerušuje na tyto dny provoz.

V žádosti o ošetřovné nebude třeba potvrzení školy o tom, že je uzavřená – postačí čestné prohlášení.

V týdnu od 26. do 30. října mají všichni žáci prvního i druhého stupně prodloužené podzimní prázdniny.