Organizace výuky od 8. 2. 2021 do 14. 2. 2021

pokračuje ve stejném režimu jako od 4. 1. 2021.

Prezenční výuka bude probíhat v prvních a druhých třídách,

ostatní ročníky budou na distanční výuce, informace obdrží prostřednictvím třídních stránek.