Za českou historií

Za českou historií se vydala 9. B. Parného 21. června dorazila na buzerplatz do Terezína a poslechla si zajímavou přednášku o tomto nechvalně proslulém místě. A z posledních sil se vyškrábala stejně jako Čech na Říp, aby zjistila, že výhled odtud je opravdu krásný. Foto zde.