Vážení rodiče,

od 9. 7. 2021 platí ochranné opatření MZ k omezení překročení státní
hranice ČR. Toto opatření upravuje pravidla pro návrat žáků ze zahraničí:

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8CR-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-9.-7.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf>