Provoz školního klubu

Školní klub bude v provozu od 3. 9. 2021

ranní  klub:          od      6:45 hod   do     7:30 hod. (nezapisuje se do zápisního lístku!)

odpolední  klub:    od    11:20 hod   do   15:30 hod.

POZOR!

DĚTI ZE ŠKOLNÍHO KLUBU ODCHÁZEJÍ SAMOSTATNĚ. Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ NENÍ MOŽNÉ VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE RODIČEM

Žák bude přijat do školního klubu po odevzdání řádně vyplněného zápisního lístku. Prosíme o odevzdání nejlépe 2. 9. 2021

Děti mohou ŠK navštěvovat každý den před nebo po vyučování a mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, nebo jen v některé dny. Pro správné vyplnění časů příchodů a odchodů do zápisního lístku postupujte, prosím, při vyplňování podle přiloženého manuálu.

Odchody dětí ze školního klubu: Děti neodcházejí ze školního klubu v čase od 13:00 do 14:00 hod. z důvodu nenarušování plánovaných odpoledních činností a vycházek.

 Úplata ŠK (školní klub)

Úplatu 250 Kč na 1. pololetí uhraďte nejpozději do 30.9.2021 bezhotovostně na účet č. 171619457/0300  Variabilní číslo pro Vaše dítě je uvedeno na tomto sdělení v pravém horním rohu. Do poznámky napište jméno dítěte a ŠK. Na 2. pololetí 250 Kč uhraďte nejpozději na stejný účet do 28.2.2022.

BEZ ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉHO ZÁPISOVÉHO LÍSTKU NEMŮŽE BÝT DÍTĚ DO ŠKOLNÍHO KLUBU PŘIJATO.

Pokud zjistíte během dne, že potřebujete své dítě ze školního klubu omluvit, nebo změnit čas jeho odchodu, omluvte ho, prosím telefonicky v ředitelně na tel. č. 731 411 536 nebo 321 784 169 a následně potvrďte písemně emailem: reditelství@zsk.cz

 

Mobil ŠK: 603 342 600

Vychovatelky ŠK: Jana Denková

                            Vladimíra Burešová

                            Petra Stará