Národní plán podpory návratu do škol

Vážení rodiče,

školám byly přiděleny finanční prostředky, které byly poskytnuty v rámci Národního plánu podpory návratu do škol.

Tyto prostředky jsou určeny na činnosti školy vedoucí k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenční výuky z důvodu pandemie covid-19; jedná se o tyto činnosti:

o individuální doučování žáků školy,

o skupinové doučování žáků školy,

Pokud budete mít zájem o doučování pro svoji dceru/svého syna, nahlašte svůj zájem třídním vyučujícím v týdnu 13. – 17. 9. 2021.