Více zeleně s 9. B

V pátek  15. 10. 2021 se naše 9. B sešla, aby přiložila ruce k dílu v  projektu 72 hodin dobrovolnických prací. Náš projekt nesl název „Více zeleně“.  Oblékli jsme modrá projektová trička, výstražné vesty a pracovní rukavice a vyrazili jsme sázet ovocné stromy podél silnice z Kouřimi na Dobré Pole, přitom jsme vysbírali i odpadky. Celá akce se uskutečnila za odborné a materiální podpory MěÚ Kouřim.

Na konci nás čekala nemalá odměna, a to opékání buřtů a sladkosti, které pro nás obstaral MěÚ Kouřim. Celý projekt nám paní učitelka Hrebíčková důkladně zdokumentovala. Hlavní je, že to bylo pro dobrou věc, kde jsme si i užili společně ranec srandy.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.