Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že epidemiologická situace vyřadila z pracovního
procesu třetinu pedagogických pracovníků, ve třídách se supluje a 
zastupují i paní vychovatelky a asistentky pedagoga. Příští týden už by
se situace měla obracet k lepšímu. Pomoci nám můžete tím, že do školy
nepošlete dítě s příznaky respiračního omezení. Děkujeme za spolupráci.