Deváťáci vítají prvňáčky
V pátek dne 2.9.2022 proběhlo společné setkání tříd 1.A s 9. B. Na základě domluvy třídních učitelek došlo k navázání spolupráce mezi třídami, která bude realizována ve formě společných akcí v průběhu celého školního roku. Žáci závěrečného ročníku přivítali nováčky přímo v jejich třídě. Přinesli jim dárečky, které malé školáky velice potěšily. Vzájemně se představili a naplánovali další společné chvíle, při kterých budou moci předávat zkušenosti nabyté za uplynulou dobu studia.

Foto zde: