Den Země v parku

Den Země v parku
Letos o Dni Země nám přálo počasí. Děti ze 7. B se vydaly do městského parku, aby se pokusily odplevelit místní cestičky a otrhat břečťan.
Netušily, že je to úkol velmi těžký, přesto poctivě celé dopoledne pracovaly.