Adaptační program pro žáky 6. ročníků

Adaptační program pro žáky 6. ročníků

Ve středu 6.9.2023 se uskutečnil adaptační program pro všechny žáky 6.ročníků.

Náplní celého dne byly seznamovací a preventivní hry, které měly pomoci s utvářením příznivého klimatu ve třídě a s navazováním nových kamarádských vztahů. Nejprve pracovaly jednotlivé třídy samostatně a nakonec se všichni sešli na společné zakončení v prostoru Kouřimské skály.

Přejeme všem šesťákům úspěšné vykročení do nového školního roku.

 

Třídní učitelky Zdeňka Kvasilová, Eva Benešová a Adéla Čiháková

Foto zde: