DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 2022/2023

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 2022/2023

Dne 18.1.2023 proběhlo na naší škole okresní kolo dějepisné olympiády s tematickým zaměřením Rozdělený svět a Československo v něm – 1945-1992 pro I. a II. kategorii studentů základních i středních škol.

Do I. kategorie bylo nahlášeno celkem 39 účastníků, ale nakonec přijelo 37 soutěžících z celého okresu. V II. kategorii soutěžilo celkem šest středoškoláků. Maximum možných bodů v obou kategoriích bylo 80. Z každé školy mohli soutěžit maximálně tři nejlepší řešitelé školního kola.

Žáci naší školy se umístili na úžasném 2., 3.-4. místě. Na 2. místě se v soutěži umístil Lukáš Kubát z 9.B se ziskem 74 bodů, na 3.-4. místě se umístila Johana Jančová z 9.C a Martina Pexová rovněž z 9.C – obě se ziskem 72 bodů.

Všichni tři naši žáci podali výborný výkon, protože se na soutěž připravovali od října letošního školního roku. O jejich případném postupu do krajského kola rozhodne pořadatel krajského kola. Výsledková listina bude zveřejněna na stránkách školy.

VYHODNOCENÍ OKRESNÍHO KOLA DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

FOTO ZDE: