Den ochrany

Den ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Každoroční program ochrany člověka na 2. stupni byl letos ozvláštněn přítomností vojáků Aktivní zálohy ozbrojených sil ČR, kteří si pro žáky připravili zajímavý program s různými aktivitami. Vedle teorie o chování v různých nebezpečných situacích si tedy mohli žáci prohlédnout výzbroj a techniku vojáků, vyzkoušet si střelbu, dozvěděli se, jak přežít ve volné přírodě i jak poskytnout první pomoc zraněnému.