Konference žákovských parlamentů 

Konference žákovských parlamentů 

Dne 24.5.2023 proběhla konference žákovských parlamentů na ZŠ v Chýni, které se účastnilo řada škol z celé republiky. Na akci bylo přihlášeno přes 150 účastníků. Z naší školy bylo delegováno celkem pět žáků a koordinátor parlamentu.
Program konference byl sestaven tak, aby byla inspirací jak pro začínající, tak i již zkušené parlamenty. Hlavním cílem konference bylo představení výstupů mezinárodního projektu „Implementace demokratického vzdělávacího prostředí a kompetencí pro demokratickou kulturu v mateřských a základních školách v České republice a na Islandu“.
Žáci  měli prostor pro prezentaci vlastních projektů a sdílení zkušeností.