Malování oken 2019

Vánoce jsou spojeny s malováním oken

Nelehkého úkolu pokrýt malbou velká okna u šaten byli letos opět pověřeni zástupci všech tříd od 5. ročníku. Vznikly něžné křídové obrazy, ze kterých se špatně vybíralo, který je nejhezčí. Porotci – pedagogický sbor- dávali svůj hlas 1. i 2. kategorii. Výsledek? V 1. kategorii 5. -7. ročník nejvíc bodů dostal obrázek 6. C- kostelíček na kopci, v 2. kategorii 8. – 9. ročník to byla svatá rodina od 9.  B.

Foto zde.

M. Bílková