mimozemšťan ve škole

Paní zástupkyně přivítala na naší škole mimozemšťany

Během hodiny výtvarné výchovy „vycestovaly“ děti ze 7. B do vesmíru, aby odtamtud „přivezly“ mimozemské návštěvníky. Ve škole je přivítala paní zástupkyně Kolpaková, pohovořila s jejich překladatelkou a obdržela originální mimozemské dárečky. Čtyři skupiny dětí vytvořily čtyři zcela originální postavy.    M. Bílková

Foto zde: