Nové domovy pro užitečný hmyz

Nové domovy pro užitečný hmyz

Den Země je dnem, kdy chceme udělat něco pro naši planetu. Letos se děti ze tříd 3. B a 5. A rozhodly vyrobit domovy pro broučky, včelky samotářky, a vůbec pro každého drobného živočicha, který hledá přístřešek. Někteří šikovní kluci z 9. ročníků pomohli vyrobit 13 dřevěných domků. Třeťáci a páťáci je naplnili přírodninami, aby si broučci měli kam zalézt. Deváťáci pomohli přikrýt hmyzí světničky pletivem a hotové domečky se mohly už jen umístit na předem domluvená místa. Námi vyrobené hmyzí hotely můžete vidět na faře, v domově pro seniory v Pražské ulici, v penzionu pro seniory na Barborce a na Dobropolské, v parku Na hradbách, u hřiště v Bukačově, u skály a u kapličky sv. Víta na Staré Kouřimi. Dva domečky si děti nechaly na školní zahradě, aby mohly pozorovat hemžící se hmyz.

Doufáme, že naše práce přinese užitek a udělá radost nejen broučkům, ale také občanům Kouřimi při pozorování hmyzího života.

Paní učitelky Renáta Vedralová a Martina Boumová

Foto zde: