Za českou historií

Za českou historií se vydala 9. B. Parného 21. června dorazila na buzerplatz do Terezína a poslechla si zajímavou přednášku o tomto nechvalně proslulém místě. A z posledních sil se vyškrábala stejně jako Čech na Říp, aby zjistila, že výhled odtud je opravdu krásný. Foto zde.

Bylo nás 29

Třída 9. B na závěr školního roku vytvořila svůj časopis. Každý žák přispěl- vznikla zamyšlení, rozhovory, ankety, fotografie. K nahlédnutí zde.

4.A se 17. 6. rozhodla prozkoumat okolí a vydala se na SÁZAVU

Věřte, že jsme si to skvěle užili – trampolína, prolézačky, skvělé jídlo a k tomu hodně vody kolem, téměř po kotníky :o)

Další fotografie si můžete prohlédnout zde.

9.A předala ve čtvrtek 24.6. v Praze v UNICEFU 7 panenek určených k adopci

Tímto jsme zakončili naši devítiletou éru pomoci dětem ze třetího světa. Za celé období jsme přispěli částkou 19 800 Kč a zachránili tak 33 dětí před smrtelnými nemocemi.

A za to se opravdu nemusíme stydět! Jsme na sebe pyšní a tímto z celého srdce děkuji dětem za obdivuhodné nasazení. Přeji jim do dalších let mnoho štěstí a věřím, že do světa dospělých vstoupí se srdcem na dlani.

Ředitelka ZUŠ Kouřim vyhlašuje TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY pro školní rok 2021/2022

V ZUŠ Kouřim nabízíme ve školním roce 2021/2022 vážným zájemcům studium v jednom ze čtyř oborů ZUŠ (hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický), výuka zde probíhá podle Školního vzdělávacího programu. Vzdělávání je organizováno min. 1–3 x za týden v odpoledních hodinách a je rozděleno na přípravné ročníky, I. a II. stupeň v maximálním rozsahu až 14 let délky docházky. Umělecké vzdělávání probíhá v individuální, skupinové a kolektivní výuce vedené zkušenými pedagogy. Výsledky celoroční práce jsou zhodnoceny vysvědčením. K talentovým zkouškám není nutná příprava, přijďte dobře naladěni, nejlépe s úsměvem! Zkoušky proběhnou v hlavní budově ZUŠ Kouřim (Nové Město 180, Kouřim, 281 61).

TERMÍNY TALENTOVÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK v ZUŠ KOUŘIM pro školní rok 2020/2021

Talentové zkoušky hudební obor

pondělí     21. 6. 2021 od 12:00 do 17:00

úterý         22. 6. 2021 od 12:00 do 17:00 

středa       23. 6. 2021 od 12:00 do 17:00

                    – pouze ve středu flétna a sólový zpěv!

 

Kritéria přijímacího řízení HO 

(nejvyšší možný počet bodů – 16, nejnižší 3 body)

Rytmus (vytleskávání rytmu)

5 – 1 bod

Intonace (zpěv)

5 – 1 bod

Píseň (zpěv doma připravené písně)

5 – 1 bod

Školní zralost (samostatnost, spolupráce, komunikace)

1 nebo 0 bodů

 

Talentové zkoušky obory literárně-dramatický, taneční a výtvarný 

středa    23. 6. 2021 od 13:00 do 16:00

Kritéria přijímacího řízení LDO 

(nejvyšší možný počet bodů – 16, nejnižší 3 body)

Rytmus a výraz slovního projevu

5 – 1 bod

Improvizace na jednoduché téma

5 – 1 bod

Školní zralost (samostatnost, spolupráce, komunikace)

1 nebo 0 bodů

 

Kritéria přijímacího řízení TO 

(nejvyšší možný počet bodů – 11, nejnižší 3 body)

Rytmus (vytleskávání rytmu)

5 – 1 bod

Improvizace (tanec)

5 – 1 bod

Školní zralost (samostatnost, spolupráce, komunikace)

1 nebo 0 bodů

 

Kritéria přijímacího řízení VO 

(nejvyšší možný počet bodů – 11, nejnižší 3 body)

Domácí práce (3x kresba nebo 2x kresba + 1x malba)

5 – 1 bod

Kresba

5 – 1 bod

Školní zralost (samostatnost, spolupráce, komunikace)

1 nebo 0 bodů

 

Pro všechny osoby vstupující do budovy školy v den přijímacích talentových zkoušek platí povinnost nemít příznaky virového onemocnění COVID-19 a povinnost nosit roušku ve společných prostorech. Pro účastníky talentové přijímací zkoušky a jejich zákonné zástupce platí povinnost předložit čestné prohlášení o absenci těchto příznaků. Zákonný zástupce na místě vyplní přihlášku ke studiu.

Mgr. Katarína Uhlířová

——————————–

ředitelka Základní umělecké školy Kouřim

zuskourim@volny.cz 

Základní umělecká škola Kouřim,

příspěvková organizace,

——————————–

Nové Město 180

289 61 Kouřim

IČO: 70836272

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 22. června
2021 v 17 hodin v budově 1. stupně. Představí se Vám paní učitelky,
podají informace o organizaci budoucího školního roku a vyberou od Vás
500,- Kč na pracovní sešity.

Na této schůzce budou rozdána rozhodnutí o přijetí k základnímu
vzdělávání, popř. si je můžete vyzvednout v ředitelně školy v pracovní
dny od 8:00 do 11:00. Pokud si je nevyzvednete, rozdáme vám je v září.

Těšíme se na Vás.

Od 17. 5. 2021 končí rotační výuka a všichni žáci 1. – 9. tříd nastupují do školy. Kroužky budou probíhat do konce května.