Okresní kolo dějepisné olympiády již podruhé v Kouřimi

Okresní kolo dějepisné olympiády již podruhé v Kouřimi

Dne 17.1.2024 zorganizovala naše škola již podruhé okresní kolo dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“ pro I. kategorii žáků 7.-9. ročníků základních škola a 2.-4. ročníkům osmiletých gymnázií. Současně byly poskytnuty prostory pro realizaci okresního kola středoškolákům.

 Do I. kategorie bylo nahlášeno celkem 57 účastníků z dvaceti škol okresu Kolín, ale nakonec přijelo 52 soutěžících z 19 škol. V rámci okresu se školních kol účastnilo celkem 231 žáků.

Maximum možných bodů bylo 80. Z každé školy mohli soutěžit maximálně tři nejlepší řešitelé školního kola. Hodnotící komise byla složena z pedagogů ze tří různých škol, aby byla zajištěna korektnost a transparentnost soutěže.

Po absolvování olympiády se mohli soutěžící zúčastnit komentované prohlídky kouřimského kostela sv. Štěpána a přilehlé zvonice.

Od zúčastněných škol a soutěžících přišla pozitivní zpětná vazba na organizaci olympiády
a vytvořené zázemí. Všichni řešitelé olympiády obdrželi diplom za účast v soutěži. Ti, co se umístili na prvních třech místech, obdrží diplomy a poukázky do knihkupectví.