Provoz školy od 12. 4. 2021

Prezenční výuka 12. – 16. 4. 2021: 1. třídy, 3. třídy, 4.C,

ostatní třídy 1. a 2. stupně zůstávají na distanční výuce.

Dle mimořádného opatření MZ jsou povinni v základní škole nosit žáci alespoň chirurgickou roušku. Nelze akceptovat roušky látkové.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy žáci provedou dezinfekci rukou a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Od 12. 4. je školám uložena povinnost testovat žáky 2x týdně Ag testy (pondělí, čtvrtek). Testování se neúčastní žáci, kteří mají negativní výsledek testu, který není starší 48 hodin a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb nebo prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní. Toto prokáže zákonný zástupce sms zprávou o provedení testu z mikrobiologické laboratoře. Zprávu lze přeposlat do ředitelny na číslo 731411536 nebo e-mailem na reditelstvi@zsk.cz nebo předložit při vstupu dítěte do školy.

Žáci navštěvující ranní družinu a klub se budou testovat ihned po příchodu do školy bočním vchodem. Ostatní žáky si budou vyzvedávat třídní učitelé od 7:30 po skupinách u hlavního vchodu.

Škola obdržela testy LEPU RAPID, instruktážní video můžete zhlédnout na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

Další informace o testování naleznete na odkazu https://testovani.edu.cz/.

V pondělí dne 12. dubna do školy nastoupí

žáci 1. a 3. tříd a žáci 4.C.

Do školní jídelny budou děti automaticky přihlášeni.

Pěkné výtvarné tvoření- obal plechovky na nápoj

Někteří sedmáci se pustili doma i do výtvarné výchovy. Vymysleli originální obaly na plechovky. Prohlédnout si je můžete zde.

V pravé části stránek v sekci Aktuálně naleznete další informace k organizaci přijímacích zkoušek.