Pasování prvňáčků

Dne 6. 6. 2023 proběhlo v místní knihovně pasování prvňáčků na čtenáře. Děti se seznámily s prostory knihovny, dozvěděly se, jak si půjčovat knihy a pěstovat si hezký vztah k nim. Splnily několik drobných úkolů. Na závěr

proběhlo ,, pasování“ na čtenáře.

Děkujeme paní Haně Jenešové za krásně prožité dopoledne a hezké odměny.

Ivana Křížková

Foto zde: