Projekt obědy do škol

Projekt Obědy do škol

Krajský úřad Středočeského kraje vyhlašuje druhé kolo výzvy Obědy do škol ve Středočeském kraji pro druhé pololetí školního roku. Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování žáků, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci (např. pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi, je v exekuci, insolvenci). Škola přijímá žádosti do 1. 12. 2023. Další informace: https://stredoceskykraj.cz/web/dotace/obedy-do-skol