Sběr starého papíru

Sběr papíru

Od pondělí 15.4 . do středy 24. 4. se na naší škole koná již tradiční sběr starého papíru a kartonu.

Pečlivě svázané balíčky noste prosím k zadnímu vchodu do školy a lísteček se jménem, množstvím sběru a podpisem rodičů odevzdávejte třídnímu učiteli.