Sběr starého papíru a kartonu

Sběr starého papíru a kartonu

Na přelomu dubna a května se konal již tradiční sběr starého papíru a kartonu. Podařilo se nám nasbírat obrovské množství – 10,4 tun. Získané peníze se použijí např. jako příspěvek na dopravu na školní výlety.

Nejlepší sběrači za podzimní a jarní sběr papíru, přepočteno na osobu, jsou:

1. místo 6.B – kde se podařilo získat neuvěřitelných 39,8 kg/dítě

2. místo 4.B – 33,45 kg/dítě

3. místo 3.A – 33,2 kg/dítě.

 

Děkujeme všem, kteří se sběru starého papíru a kartonu zúčastnili. Velké poděkování patří rodičům, kteří sběr do školy dopravili, a dětem, které pomohly s organizací.

Foto zde: