Sběr starého papíru a kartonu

Ve dnech 23. 4. – 7. 5. 2019 se na naší škole konal již tradičně sběr
starého papíru a kartonu.
Podle nahlášených čísel se podařilo nasbírat rekordních 13 840 kg.
Všem, kteří se do této akce zapojili a umožnili tím mimo jiné získat
peníze na školné pro naši adoptovanou kamarádku Moline z Keni,
moc děkujeme! Velké díky patří hlavně rodičům, kteří naší akci
podporují a sběr pomáhají do školy dopravit. Nejlepší sběrači
z jednotlivých tříd a další vylosovaní si odnesli drobné ceny.

Nejlepší sběrači školy:
1. Gregorová Natálie – 1010 kg
2. Čepelák Denis – 792 kg
3. Adam Břečka – 574 Kg