VIII. A, B + IX. A, IX. C

V rámci projektu 72 hodin se třídy 8.A, 8.B, 9.A a 9.C pustily do revitalizace a úklidu školní skalky.

V první fázi šlo především o pletí a likvidaci náletových porostů, vytvoření plochy pro sadbu trvalek a okrasných keřů. Žáci 8.B si vytvořili i vlastní návrh skalky, který by rádi na jaře zrealizovali. Ostatní žáci se zaměřili také na úklid přilehlých prostor školy, shrabali listí a ořezali přečnívající větve.

Všichni vykonali velký kus práce a odměnou jim byla sladká jablka ze školní zahrady.

Zdeňka Kvasilová

Foto zde: VIII. A, B + IX. A, IX. C