Za historií do památníku bratří Mašínů v Lošanech

Za historií do památníku bratří Mašínů v Lošanech

Všechny devítky postupně jely na exkurzi do Lošan u Kolína, kde původně žila rodina Mašínova. Výstava připomíná nejprve slavného Josefa Mašína staršího, stal se legionářem v 1. světové válce a za 2. světové války vedl odboj, který nacisté nazvali Tři králové. Odboj byl nakonec potlačen a J.  Mašín popraven. V druhé části se nachází několik fotografií a dokumentů, které žákům přibližují život a působení synů J. Mašína staršího před jejich nejslavnější akcí. Bratři Mašínové za pomoci zbraní, ale i zabíjení utekli za komunismu v 50. letech za hranice na Západ. Jsou zde vidět autentické předměty jako pistole, fotografie, dobové dokumenty, které dokládají průběh této události. Poslední část expozice se věnuje jejich osudu po útěku do USA a také důsledkům jejich činů. Jsou zde vidět i dokumenty, které ukazují mezinárodní reakce na tento čin.

Celkově je expozice velmi poutavá a přináší základní informace spojené s osudy Mašínovy rodiny. Pro ty, kteří se zajímají o tuto dobu a boj proti komunistickému režimu u nás, je návštěva muzea téměř povinností. V muzeu provází průvodci, kteří zodpoví dotazy a poskytnou další informace.

  1. Maxian, T . Machka, V. Kulíšek a L. Latta 9. B

Foto zde: