Za písemnictvím do Sázavy

Za písemnictvím do sázavského kláštera

Nedaleký sázavský klášter se stal cílem exkurze 7. B, která se uskutečnila 7. 11. Děti se seznámily s historií kláštera, s životem mnichů, pokochali se i restaurovanými malbami. Na závěr si vyzkoušely psaní staroslověnštinou, která se zde používala, a každý si své dílko i opečetil. Písařská dílna se všem líbila.

Foto zde: